Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2018 – 2019г.

Процедура

Предмет: 

"Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2018 – 2019г.”

файлове:

1. Решение за откриване на процедура - дата на публикуване 16.07.2018г.

2. Обявление за поръчка - дата на публикуване 16.07.2018г.

3. Документация - дата на публикуване 16.07.2018г.

4. Образци - дата на публикуване 16.07.2018г.

дата/час: 

16.07.2018.

 

Протокол №1 по чл.54, ал.7 ППЗОП

Предмет: 

"Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2018 – 2019г.”

файлове:

Протокол №1 по чл. 54, ал. 7 ППЗОП - дата на публикуване 10.08.2018г.

дата/час: 

10.08.2018.

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Предмет: 

"Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2018 – 2019г.”

файлове:

Съобщение за отваряне на ценови оферти - дата на публикуване 11.09.2018г.

дата/час: 

11.09.2018.

 

Протоколи 2, 3 и решение за избор на изпълнител

Предмет: 

"Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2018 – 2019г.”

файлове:

1. Протокол № 2 - дата на публикуване 26.09.2018г.

2. Протокол № 3 - дата на публикуване 26.09.2018г.

3. Решение за избор на изпълнител - дата на публикуване 26.09.2018г.

дата/час: 

26.09.2018.

 

 

Решение за избор на изпълнител

Предмет: 

"Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2018 – 2019г.”

файлове:

Решение за избор на изпълнител - дата на публикуване 16.10.2018г.

дата/час: 

16.10.2018.

 

Решение за прекратяване

Предмет: 

"Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2018 – 2019г.”

файлове:

Решение за прекратяване - дата на публикуване 18.10.2018г.

дата/час: 

18.10.2018.

 

Обявление за възложена поръчка (прекратена)

Предмет: 

"Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2018 – 2019г.”

файлове:

Обявление за възложена поръчка (прекратена) - дата на публикуване 19.10.2018

дата/час: 

19.10.2018.

 

Допълнителна информация

  • Статус: Прекратена
  • Дата на първо публикуване: Понеделник, 16 Юли 2018