Доставка, монтаж / инсталиране и гаранционно обслужване на специализирано оборудване за нуждите на ХТМУ

 Открита процедура

Предмет: 

„Доставка, монтаж / инсталиране  и гаранционно обслужване на  специализирано оборудване за нуждите на ХТМУ”

файлове:

1. Решение за откриване на процедура - дата  на публикуване 16.03.2020 г.

2. Обявление за поръчка - дата на публикуване 16.03.2020 г.
дата/час: 

10.03.2020.

 

Файлове

Предмет: 

„Доставка, монтаж / инсталиране  и гаранционно обслужване на  специализирано оборудване за нуждите на ХТМУ”

файлове:

1. ЕЕДОП - дата на публикуване 18.03.2020 г.

2. Документация - дата на публикуване 18.03.2020 г. 

дата/час: 

18.03.2020.

 

Решение за одобряване на обявление за изменение

Предмет: 

„Доставка, монтаж / инсталиране  и гаранционно обслужване на  специализирано оборудване за нуждите на ХТМУ”

файлове:

1. Решение за одобряване на обявление за изменение - дата на публикуване 30.04.2020 г.

 
дата/час: 

30.04.2020.

 

Протокол 1

Предмет: 

„Доставка, монтаж / инсталиране  и гаранционно обслужване на  специализирано оборудване за нуждите на ХТМУ”

файлове:

Протокол 1 - дата на публикуване 07.07.2020 г. 

дата/час: 

07.07.2020.

 

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Предмет: 

„Доставка, монтаж / инсталиране  и гаранционно обслужване на  специализирано оборудване за нуждите на ХТМУ”

файлове:

Съобщение за отваряне на ценови предложения - дата на публикуване 17.07.2020 г.

дата/час: 

17.07.2020.

 

Протокол № 2, протокол № 3„ Доклад и Решение за избор на изпълнител

Предмет: 

„Доставка, монтаж / инсталиране  и гаранционно обслужване на  специализирано оборудване за нуждите на ХТМУ”

файлове:

1. Протокол № 2 за разглеждане на техническите предложения - дата на публикуване 29.07.2020 г.

2. Протокол № 3 за разглеждане на ценовите предложения - дата на публикуване 29.07.2020 г.

3. Доклад  - дата на публикуване 29.07.2020 г.

4. Решение за избор на изпълнител - дата на публикуване 29.07.2020 г.

дата/час: 

29.07.2020.

 

Обявление за възложена поръчка

Предмет: 

„Доставка, монтаж / инсталиране  и гаранционно обслужване на  специализирано оборудване за нуждите на ХТМУ”

файлове:

1. Обявление за възложена поръчка - дата на публикуване -02.10.2020 г.

дата/час: 

02.10.2020.

 

Договор, предложение за изпълнение на поръчката и ценово предложение, ОП 1

Предмет: 

„Доставка, монтаж / инсталиране  и гаранционно обслужване на  специализирано оборудване за нуждите на ХТМУ”

файлове:

1. Договор ОП 1 - "Мерк България" ЕАД - дата на публикуване 02.10.2020 г.

2. Предложение за изпълнение на поръчката -  дата на публикуване 02.10.2020 г.

3. Ценово предложение -  дата на публикуване 02.10.2020 г.

дата/час: 

02.10.2020.

 

Договор, предложение за изпълнение на поръчката и ценово предложение, ОП 2

Предмет: 

„Доставка, монтаж / инсталиране  и гаранционно обслужване на  специализирано оборудване за нуждите на ХТМУ”

файлове:

1. Договор ОП 2 - "Мерк България" ЕАД - дата на публикуване 02.10.2020 г.

2. Предложение за изпълнение на поръчката -  дата на публикуване 02.10.2020 г.

3. Ценово предложение -  дата на публикуване 02.10.2020 г.

дата/час: 

02.10.2020.

 

 

Договор, предложение за изпълнение на поръчката и ценово предложение, ОП 3

Предмет: 

„Доставка, монтаж / инсталиране  и гаранционно обслужване на  специализирано оборудване за нуждите на ХТМУ”

файлове:

1. Договор ОП 3 - ЕТ "Валерус - Валери Русинов" - дата на публикуване 02.10.2020 г.

2. Предложение за изпълнение на поръчката -  дата на публикуване 02.10.2020 г.

3. Ценово предложение -  дата на публикуване 02.10.2020 г.
дата/час: 

02.10.2020.

 

 

Договор, предложение за изпълнение на поръчката и ценово предложение, ОП 4

Предмет: 

„Доставка, монтаж / инсталиране  и гаранционно обслужване на  специализирано оборудване за нуждите на ХТМУ”

файлове:

1. Договор ОП 4 - ЕТ "Валерус - Валери Русинов" - дата на публикуване 02.10.2020 г.

2. Предложение за изпълнение на поръчката -  дата на публикуване 02.10.2020 г.

3. Ценово предложение -  дата на публикуване 02.10.2020 г.
дата/час: 

02.10.2020.

 

Договор, предложение за изпълнение на поръчката и ценово предложение, ОП 5

Предмет: 

„Доставка, монтаж / инсталиране  и гаранционно обслужване на  специализирано оборудване за нуждите на ХТМУ”

файлове:

1. Договор ОП 5 - T.E.A.M OОД - дата на публикуване 02.10.2020 г.

2. Предложение за изпълнение на поръчката -  дата на публикуване 02.10.2020 г.

3. Ценово предложение -  дата на публикуване 02.10.2020 г.

дата/час: 

02.10.2020.

 

Договор, предложение за изпълнение на поръчката и ценово предложение, ОП 6

Предмет: 

„Доставка, монтаж / инсталиране  и гаранционно обслужване на  специализирано оборудване за нуждите на ХТМУ”

файлове:

1. Договор ОП 6 - "Метром България" ЕАД - дата на публикуване 02.10.2020 г.

2. Предложение за изпълнение на поръчката -  дата на публикуване 02.10.2020 г.

3. Ценово предложение -  дата на публикуване 02.10.2020 г.

дата/час: 

02.10.2020.

 

Договор, предложение за изпълнение на поръчката и ценово предложение, ОП 7

Предмет: 

„Доставка, монтаж / инсталиране  и гаранционно обслужване на  специализирано оборудване за нуждите на ХТМУ”

файлове:

1. Договор ОП 7 - "Метром България" ЕАД - дата на публикуване 02.10.2020 г.

2. Предложение за изпълнение на поръчката -  дата на публикуване 02.10.2020 г.

3. Ценово предложение -  дата на публикуване 02.10.2020 г.

дата/час: 

02.10.2020.

  

Обявления за приключване на договор за обществена поръчка

Предмет: 

„Доставка, монтаж / инсталиране  и гаранционно обслужване на  специализирано оборудване за нуждите на ХТМУ”

файлове:

 1.  Обявления за приключване на договор за обществена поръчка по ОП 1 - "Мерк България" ЕАД - дата на публикуване - 13.10.2020 г.

дата/час: 

13.10.2020.

 

Обявления за приключване на договор за обществена поръчка

Предмет: 

„Доставка, монтаж / инсталиране  и гаранционно обслужване на  специализирано оборудване за нуждите на ХТМУ”

файлове:

3.  Обявления за приключване на договор за обществена поръчка по ОП 3 - " ЕТ „Валерус – Валери Русинов“  - дата на публикуване - 29.10.2020 г.

дата/час: 

29.10.2020.

 

Обявления за приключване на договор за обществена поръчка

Предмет: 

„Доставка, монтаж / инсталиране  и гаранционно обслужване на  специализирано оборудване за нуждите на ХТМУ”

файлове:

1. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП 6 - "Метром България" ЕООД - дата на публикуване 19.11.2020 г.

дата/час: 

19.11.2020.

 

 

 

Допълнителна информация

  • Статус: Текуща
  • Дата на първо публикуване: Вторник, 10 Март 2020