Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2020 – 2021 г

 

Открита процедура

Предмет: 

„Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2020 – 2021 г”

файлове:

1. Решение за откриване на процедура - дата  на публикуване 16.03.2020 г.

2. Обявление за поръчка - дата на публикуване 16.03.2020 г.
дата/час: 

12.03.2020.

 

 

Документи по процедура 

Предмет: 

„Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2020 – 2021 г”

файлове:

...

1. Документация  - дата на публикуване 17.03.2020 г.
2. ЕЕДОП - дата на публикуване 17.03.2020 г.
дата/час: 

17.03.2020.

 

 

Решение за одобряване на обявление за изменение 

Предмет: 

„Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2020 – 2021 г”

файлове:

Решение за одобряване на обявление за изменение  - дата на публикуване 30.04.2020 г.

дата/час: 

30.04.2020.

 

Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП

Предмет: 

„Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2020 – 2021 г”

файлове:

Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП - дата на публикуване 23.07.2020 г.

дата/час: 

23.07.2020.

 

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Предмет: 

„Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2020 – 2021 г”

файлове:

Съобщение за отваряне на ценови предложения - -дата на публикуване - 04.08.2020 г.

дата/час: 

04.08.2020.

 

Протокол № 2, протокол № 3„ Доклад и Решение за избор на изпълнител

Предмет: 

„Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2020 – 2021 г”

файлове:

1. Протокол № 2 за разглеждане на техническите предложения - дата на публикуване 13.08.2020 г.

2. Протокол № 3 за разглеждане на ценовите предложения - дата на публикуване 13.08.2020 г.

3. Доклад  - дата на публикуване 13.08.2020 г.

4. Решение за избор на изпълнител - дата на публикуване 13.08.2020 г.

дата/час: 

13.08.2020.

 

Договор - "Гранд Енерджи Дистрибюшън" ЕООД

Предмет: 

„Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2020 – 2021 г”

файлове:
1. Обявление за възложена поръчка - дата на публикуване 25.09.2020 г.

2. Договор - дата на публикуване 25.09.2020 г.

3. Предложение за изпълнение на поръчката - дата на публикуване 25.09.2020 г.

4. Ценово предложение - дата - дата на публикуване 25.09.2020 г.
дата/час: 

25.09.2020.

 

Обявление за изменение

Предмет: 

„Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2020 – 2021 г”

файлове:
 
1. Обявление за изменение - дата на публикуване 18.06.2021 г.
2. Допълнително споразумение - - дата на публикуване 18.06.2021 г.
дата/час: 

18.06.2021.

 

Обявление за приключване на договор

Предмет: 

„Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2020 – 2021 г”

файлове:
1. Обявление за приключване на договор - дата на публикуване 03.11.2021 г.
дата/час: 

03.11.2021.

 

 Допълнителна информация

  • Статус: Текуща
  • Дата на първо публикуване: Четвъртък, 12 Март 2020