Извършване на вътрешни ремонтни строително монтажни работи в антрета и бани и РСМР на покрив в студентско общежитие – блок 37, при Химикотехнологичен и металургичен университет „Студентски град”, гр. София

 

Публично състезание

Предмет: 

„Извършване на вътрешни ремонтни строително монтажни работи  в антрета и бани и РСМР на покрив в студентско общежитие – блок 37, при Химикотехнологичен и металургичен университет „Студентски град”, гр. София”

файлове:

1. Решение за откриване на поръчка -  дата на публикуване 08.06.2020 г.

2. Обявление за поръчка -  дата на публикуване 08.06.2020 г.

3. Документи и образци -  дата на публикуване 08.06.2020 г.
дата/час: 

08.06.2020.

 

 

Разяснения

Предмет: 

„Извършване на вътрешни ремонтни строително монтажни работи  в антрета и бани и РСМР на покрив в студентско общежитие – блок 37, при Химикотехнологичен и металургичен университет „Студентски град”, гр. София”

файлове:

Разяснения -  дата на публикуване 11.06.2020 г.

дата/час: 

11.06.2020.

 

Разяснения и коригирана ККС

Предмет: 

„Извършване на вътрешни ремонтни строително монтажни работи  в антрета и бани и РСМР на покрив в студентско общежитие – блок 37, при Химикотехнологичен и металургичен университет „Студентски град”, гр. София”

файлове:

1. Разяснения - дата на публикуване 22.06.2020 г.

2. Коригирана КСС -   дата на публикуване 22.06.2020 г.
дата/час: 

22.06.2020.

 

Съобщение за промяна на датата и часа за отваряне на оферти

Предмет: 

„Извършване на вътрешни ремонтни строително монтажни работи  в антрета и бани и РСМР на покрив в студентско общежитие – блок 37, при Химикотехнологичен и металургичен университет „Студентски град”, гр. София”

файлове:

Съобщение за промяна на датата и часа за отваряне на оферти - дата на публикуване 26.06.2020 г.

дата/час: 

26.06.2020.

 

 

Разяснения

Предмет: 

„Извършване на вътрешни ремонтни строително монтажни работи  в антрета и бани и РСМР на покрив в студентско общежитие – блок 37, при Химикотехнологичен и металургичен университет „Студентски град”, гр. София”

файлове:

 

Разяснения - дата на публикуване 26.06.2020 г.

дата/час: 

26.06.2020.

 

Протокол № 1 по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 

Предмет: 

„Извършване на вътрешни ремонтни строително монтажни работи  в антрета и бани и РСМР на покрив в студентско общежитие – блок 37, при Химикотехнологичен и металургичен университет „Студентски град”, гр. София”

файлове:

Протокол № 1 по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП - дата на публикуване 09.07.2020 г.

дата/час: 

09.07.2020.

 

Съобщение за отваряне на ценови предложения 

Предмет: 

„Извършване на вътрешни ремонтни строително монтажни работи  в антрета и бани и РСМР на покрив в студентско общежитие – блок 37, при Химикотехнологичен и металургичен университет „Студентски град”, гр. София”

файлове:

Съобщение за отваряне на ценови предложения - дата на публикуване 17.07.2020 г.

дата/час: 

17.07.2020.

 

Протокол № 2, протокол № 3 и Решение за избор на изпълнител

Предмет: 

„Извършване на вътрешни ремонтни строително монтажни работи  в антрета и бани и РСМР на покрив в студентско общежитие – блок 37, при Химикотехнологичен и металургичен университет „Студентски град”, гр. София”

файлове:

1. Протокол № 2 за разглеждане на техническите предложения - дата на публикуване 23.07.2020 г.

2. Протокол № 3 за разглеждане на ценовите предложения - дата на публикуване 23.07.2020 г.

3. Решение за избор на изпълнител - дата на публикуване 23.07.2020 г.
дата/час: 

23.07.2020.

 

Обявление за възложена поръчка; Договор

Предмет: 

„Извършване на вътрешни ремонтни строително монтажни работи  в антрета и бани и РСМР на покрив в студентско общежитие – блок 37, при Химикотехнологичен и металургичен университет „Студентски град”, гр. София”

файлове:

1. Обявление за възложена поръчка - дата на публикуване 02.09.2020 г.

2. Договор - "Техно-енерджи" ООД - дата на публикуване 02.09.2020 г.

3. Техническо предложение - дата на публикуване 02.09.2020 г.

4. Графици - дата на публикуване 02.09.2020 г.

5. Ценово предложение - дата на публикуване 02.09.2020 г.

6. КСС - дата на публикуване 02.09.2020 г. 

дата/час: 

02.09.2020.

 

Обявление за изменение 

Предмет: 

„Извършване на вътрешни ремонтни строително монтажни работи  в антрета и бани и РСМР на покрив в студентско общежитие – блок 37, при Химикотехнологичен и металургичен университет „Студентски град”, гр. София”

файлове:

1. Обявление за изменение № 1 - дата на публикуване 03.12.2020 г.

2. Допълнително споразумение № 1 -  - дата на публикуване 03.12.2020 г.

3. Обявление за изменение № 2 - дата на публикуване 03.12.2020 г.

2. Допълнително споразумение № 2 -  - дата на публикуване 03.12.2020 г.
дата/час: 

03.12.2020.

 

Обявление за приключване на договор 

Предмет: 

„Извършване на вътрешни ремонтни строително монтажни работи  в антрета и бани и РСМР на покрив в студентско общежитие – блок 37, при Химикотехнологичен и металургичен университет „Студентски град”, гр. София”

файлове:

Обявление за приключване на договор -  дата на публикуване 05.01.2021 г.

дата/час: 

05.01.2021.

 

 

 

 

 

Допълнителна информация

  • Статус: Текуща
  • Дата на първо публикуване: Понеделник, 08 Юни 2020