Химикотехнологичен и металургичен университет

Новини и събития

Всичко актуално за ХТМУ

Иновационен уъркшоп на тема: СУРОВИНИ И КРЪГОВА ИКОНОМИКА

Иновационен уъркшоп на тема: СУРОВИНИ И КРЪГОВА ИКОНОМИКА

JA България, съвместно с ХТМУ набира участници за иновационен уъркшоп на тема: СУРОВИНИ И КРЪГОВА ИКОНОМИКА

Проектът е финансиран от EIT Raw Materials – най-големият консорциум в сектора на суровините в световен мащаб, и се изпълнява в партньорство с компании от бизнес сектора.

 

Събитието, което ще се проведе на 6 март от 10 до 15 ч. в БИЦ на ХТМУ, е насочено към студенти, които имат интерес по темата. Участниците ще бъдат разделени в екипи и в рамките на един ден ще работят за генерирането на идея и създаването на стартъп компания, базирана на практически казус / предизвикателство в сферата.

 

Някои от ползите за студентите включват:

възможност за участие в националното състезание на JA за най-добър стартъп на България – Изгряващи Звезди;

възможност за финансиране на идеята на най-добрия екип;

възможност за взаимодействие с опитни ментори от бизнес сектора;

възможност за удостоверяване на стаж, като задължителна част от учебната програма;

получаване на препоръка и сертификат;

възможност за участие в някоя от програмите на EIT Raw Materials на европейско ниво;

развитие на предприемачески умения и нагласи;

развитие на специфични бизнес компетентности и допълнителни познания в съответното направление.

Ако искате да запазите своето място за участие, изпратете е-мейл на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.013-0001 "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 2"

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.013-0001 "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 2""СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 2"
ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.013-0001

Основна цел: Повишаване качеството на висшето образование, чрез провеждане на практически обучения на студенти в реална работна среда

Период на изпълнение: 13.01.2020 – 12.05.2023

Важна информация за студентите, които искат да преминат практическо обучение по проекта

 

Какво представлява практиката: 240 часа работа и обучение в реална работна среда, ръководени от ментор - представител на работодателя и от академичен наставник – преподавател от ХТМУ.

 • Практиката е платена - всеки студент по проекта ще получи стипендия за проведено практическо обучение от 600 лв. след приключването й;

 • имате право на една практика през време на обучението си в ОКС „Бакалавър” и една в ОКС „Магистър”;

За стартиране на практическото си обучение, студентът следва да е сключил договор с ХТМУ. Договорът се генерира от уеб системата като pdf файл, разпечатва се в 3 екземпляра и се подписват от двете страни – студент и ректор.

Студентът депозира договор за практическо обучение

в стая 204, 2 етаж, сгр.А.

 

Подписването на договорите със студентите става само при:

 • посочен ментор от профила на ментора;

 • избран и потвърден академичен наставник;

 • качена програма за 240 часа от ментора за дейностите, които ще извършва студента по време на практиката; ПРОГРАМАТА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА СЪОТВЕТСТВА НА СПЕЦИФИКАТА НА ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА ОТ КОЯТО Е СТУДЕНТЪТ;

 • одобрена от академичния наставник програма за практиканта;

 • качен график за 240 часа, който е съгласуван предварително с ментора;

 • одобрен от ментор и академичния наставник график за провеждане на практиката.

 

Пълният текст на правилата може да видите и на страницата на проекта след регистрация на сайта

За регистрация посетете следни линк:

 https://praktiki.mon.bg/registration/students

За допълнителна информация и помощ стая 204, етаж 2, сгр.А

 

ВСИЧКИ СТУДЕНТИ УСПЕШНО ПРОВЕЛИ ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ – ФАЗА 2” МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТА в каб.204, етаж 2, сгр.А

 

 

XII Ученически спортен турнир „За купата на Ректора на ХТМУ” – състезание по волейбол

XII Ученически спортен турнир „За купата на Ректора на ХТМУ” – състезание по волейбол

От 10 до 14 февруари се проведе състезанието по волейбол, част от XII Ученически спортен турнир „За купата на Ректора на ХТМУ”. Тази година участие взеха 20 волейболни отбора от 10 софийски гимназии.
С много красота, спортен хъс и усмивки беше съпътствано цялото състезанието, а до финалите се класираха 8 отбора.
Официалното награждаване бе водено от организатора на турнира и ръководител на катедра „Физическо възпитание и спорт” доц. Венцислав Гаврилов, а ректорът на университета – проф. Сеня Терзиева, зам. ректорът по Бизнес процеси и качество – доц. Георги Кондев, председателят на Университетското общо събрание доц. Николай Карев и членове на Студентския съвет връчиха наградите на отборите финалисти.
Проф. Терзиева поздрави всички участници и им пожела да продължават да се развиват в спорта и скоро да станат част от отборите на ХТМУ.
Ректорът лично връчи купите на отборите юноши и девойки, класирали се на I място - 9 ФЕГ. На крачка от голямата победа при девойките остана отборът на СМГ, а при юношите НФСГ. С трето място при момичетата се поздрави отборът на СГСАГ а при момчетата отборът на СМГ. На четвърто място и при юноши, и при девойки се класираха отборите на 73 СУ.

1
Sp2
Sp3
Sp4
Sp5
Sp6
Sp7
Sp8
Sp9
Sp10
Sp11
Sp12

Национален конкурс за есе на тема "Климатът се променя! А аз?

Национален конкурс за есе на тема "Климатът се променя! А аз?

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА "КЛИМАТЪТ СЕ ПРОМЕНЯ! А АЗ?"

Информационен център по растителна биотехнология на Агробиоинститут (София) организира в рамките на проект СТАРБИОС2 (програма „ХОРИЗОНТ 2020“ на ЕС) национален конкурс за есе за ученици, студенти и докторанти на тема „Климатът се променя! А аз?“.

 

Участниците в конкурса са разпределени в три групи:

 • I група-ученици от V до VII клас
 • II група- ученици от VIII до XII клас
 • III група – студенти и докторанти

 

Всички материали по конкурса трябва да са в съответствие с обявената тема. Оценяването ще се извърши от специално жури.

Есетата се изпращат по електронна поща на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като кандидатите посочват трите си имена, клас/курс (възраст), учебно заведение и населено място.

Краен срок: 25 март 2020 г.

 

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 2 април 2020 г. на уебсайта на организатора – plantbiotech.bg.

 

УДЪЛЖЕН СРОК на НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС на Съюза на Химиците в България за наградата “АКВАХИМ-2020

УДЪЛЖЕН СРОК на НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС на Съюза на Химиците в България за наградата “АКВАХИМ-2020

Участници В конкурса могат да участват дипломиралите си през текущата учебна 2019 г. химици и инж.химици, придобили образователната степен бакалавър или магистър за различните химически специалности от: Химикотехнологичния и Металургичен университет в София, Университета Д-р Асен Златаров” в Бургас, Минно геоложкия университет в София, Химико Фрмацевтичен Факултет на СУ Климент Охридски” , както и всички факултети и катедри по химия от Пловдивския университет Паисий Хилендарски”, Шуменския университет Епископ Константин Преславски”, Югозападния университет Неофит Рилски” в Благоевград, включително и всички други университети и факултети с изучаване на предмета – химия.

Наградата е парична в размер на 1000 лева за обр.степен бакалавър и 2000 лв. за обр. степен магистър и се присъжда за най добра дипломна работа, защитена през 2019 год.

Предложенията трябва да съдържат дипломната работа и рецензиите към нея, а така също и писмена информация за публикации, участия в научно-технически и други конференции, симпозиуми, семинари, кръгли маси и препоръки.Копие от всички документи се представят също и на ел.носител СД.

Представянето на участниците в конкурса може да бъде самостоятелно, от ръководствата на съответните катедри или дружества към СХБ, в които кандидатите членуват.

Оценяването и класирането се извършва въз основа на следните критерии:

- Научните и приложните показатели на разработената в дипломната работа тема.

- Самостоятелност, оригиналност и творчески подход при разработването на темата.

- Оценката на дипломната работа при защитата.

- Препоръки от членове на изпитната комисия, преподаватели и други хабилитирани специалисти, от специалисти в областта на темата на дипломната работа от учебни заведения, институти или фирми. Информация зa публикации, конференции симпозиуми, кръгли маси и др.

Срокове за представяне на предложенията: 29 май 2020 год. Предложенията с материалите се изпращат на адрес: София 1000 ул. Раковска № 108, стая 418, тел. 02-9875812, GSM 0878-796200, ел.поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Връчването на наградите ще стане на 11 май в зала 3 на НДНТ, ул. Раковска 108.

ХТМУ отличен с 3 първи награди на АКАДЕМИЧНИТЕ ОСКАРИ 2020

ХТМУ отличен с 3 първи награди на АКАДЕМИЧНИТЕ ОСКАРИ 2020

На тържествена церемония, организирана от 24 часа, на 11.02.2020 г. бяха връчени наградите на българските висши училища според техния резултат в рейтинговата система на България.

Ден на отворените врати в ХТМУ

Ден на отворените врати в ХТМУ

Химикотехнологичният и металургичен университет организира „Ден на отворените врати в ХТМУ” на 03.04.2020 г. от 10 до 17 часа, когато всички желаещи могат да посетят различни лаборатории на университета, да се запознаят с възможностите за обучение в ХТМУ и да зададат своите въпроси.


За контакти: Адрес: бул. „Св. Климент Охридски” №8
02/8163 110; 02/8163 138 1756, София
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Facebook event: https://www.facebook.com/events/513165599340325/

Деканата за продължаващо и дистанционно обучение обявява прием за летен семестър на 2019/2020

Деканата за продължаващо и дистанционно обучение обявява прием за летен семестър на 2019/2020

 

Деканата за продължаващо и дистанционно обучение обявява прием за летен семестър на 2019/2020 учебна година

Обучението се организира и провежда от Деканата за продължаващо и дистанционно обучение в две направления (Обява):

1. Паралелно през редовния курс на обучение (най-много до една годиина след завършване на основната специалност) за студенти от Университета и други Висши училища за:
 • Разширяване на знанията по изучаваната специалност.
 • Придобиване на нова квалификация.
 • Езиково обучение, източни бойни изкуства, български танци и други по специализирана поръчка.
2. Следдипломно продължаващо обучение за:
 • Опресняване и повишаване на квалификацията.
 • Специализация и разширяване на профила на упражняваните професии.
 • Придобиване на нова квалификация.
 • Подготвителни кандидат-студентски курсове


Обучение

Обучението в Деканата се провежда в следните форми: редовно, вечерно, задочно и дистанционно.
За всяка от тях обучението може да бъде групово или индивидуално при различна продължителност определена от учебен план или програма в преобладаващата част съгласувана с потребностите и желанията на заявителите.
Обучението в Деканата е платено, но финансово достъпно.
При следдипломното обучение с дългогодишен опит е Школата по инженерна педгогика даваща квалификация на завършилите "Учител по общотехнически и специални учебни предмети".
При паралелното обучение занятията се провеждат вечерно време. Лекторите са висококвалифицирани университетски преподаватели и изтъкнати специалисти от промишленоста и бизнеса. Обучението се провежда в две форми.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ - ЧЛЕН НА НОВИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА НПСС

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ - ЧЛЕН НА НОВИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА НПСС

Нора Ангелова, председател на СС, бе избрана за член на новия Изпълнителен съвет на Националното представителство на студентските съвети в България.

Адрес

Бул. Климент Охридски №8
София, 1797

Контакти

Телефон: +359 2 81 63 120
Имейл: info@uctm.edu

Условия за ползване

Еразъм+
Image
E-SCAPE
Image

Меню