Доставка на хартия и хартиени изделия, канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на ХТМУ през 2020-2021 г.

 

Протокол по чл. 192, ал. 4 от ЗОП

Предмет: 

„Доставка на хартия и хартиени изделия, канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на ХТМУ през 2020-2021 г.”

файлове:

Протокол по чл. 192, ал. 4 от ЗОП  - дата на публикуване 27.05.2020

дата/час: 

27.05.2020.

 

 

Обява за обществена поръчка

Предмет: 

„Доставка на хартия и хартиени изделия, канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на ХТМУ през 2020-2021 г.”

файлове:

1. Заповед за откриване на обществена поръчка  - дата на публикуване 27.02.2019

2. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - дата на публикуване 27.02.2019г.

3. Информация за публикувана обява в Профил на купувача за обществена поръчка -  дата на публикуване 27.02.2019 г.

4. Документация -  дата на публикуване 27.02.2019 г. 

дата/час: 

27.02.2019.

  

Договор ОП 1

Предмет: 

„Доставка на хартия и хартиени изделия, канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на ХТМУ през 2020-2021 г.”

файлове:

1. Договор ОП 1 - "АТС-България" ООД - дата на публикуване 30.06.2020

2. Предложение за изпълнение на поръчката - дата на публикуване 30.06.2020

3. Ценово предложение - дата на публикуване 30.06.2020
дата/час: 

30.06.2020.

 

Договор ОП 2

Предмет: 

„Доставка на хартия и хартиени изделия, канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на ХТМУ през 2020-2021 г.”

файлове:

1. Договор ОП 2 - "РОНОС" ООД - дата на публикуване 30.06.2020

2. Предложение за изпълнение на поръчката - дата на публикуване 30.06.2020

3. Ценово предложение - дата на публикуване 30.06.2020
дата/час: 

30.06.2020.

 

 

Допълнителна информация

  • Статус: Текуща
  • Дата на първо публикуване: Четвъртък, 27 Февруари 2020