Осигуряване на денонощна невъоръжена физическа охрана и пропускателен режим в блокове на студентски общежития №20, 37, 42 вх.А и 60 вх. Б на ХТМУ в гр. София

Процедура

Предмет: 

“Осигуряване на денонощна невъоръжена физическа охрана и пропускателен режим в блокове на студентски общежития №20, 37, 42 вх.А и 60 вх. Б на ХТМУ в гр. София”

файлове:

Решение - дата на публикуване 19.06.2017 г.

дата/час: 

15.06.2017.

 

Покани

Предмет: 

“Осигуряване на денонощна невъоръжена физическа охрана и пропускателен режим в блокове на студентски общежития №20, 37, 42 вх.А и 60 вх. Б на ХТМУ в гр. София”

файлове:

1. Покана 1 - дата на публикуване 22.06.2017 г.

2. Покана 2 - дата на публикуване 22.06.2017 г.

3. Покана 3 - дата на публикуване 22.06.2017 г.

4. Документация - дата на публикуване 22.06.2017 г.

дата/час: 

22.06.2017.

 

Протоколи, доклад и решение

Предмет: 

“Осигуряване на денонощна невъоръжена физическа охрана и пропускателен режим в блокове на студентски общежития №20, 37, 42 вх.А и 60 вх. Б на ХТМУ в гр. София”

файлове:

1. Протокол 1 - дата на публикуване 17.07.2017 г.

2. Протокол 2 - дата на публикуване 17.07.2017 г.

3. Протокол 3.1 - дата на публикуване 17.07.2017 г.

4. Протокол 3.2 - дата на публикуване 17.07.2017 г.

5. Протокол 3.3 - дата на публикуване 17.07.2017 г.

6. Доклад - дата на публикуване 17.07.2017 г.

7. Решение - дата на публикуване 17.07.2017 г.

дата/час: 

17.07.2017.

 

Договор, ценово и предложение за изълнение, обявление за възлагане

Предмет: 

“Осигуряване на денонощна невъоръжена физическа охрана и пропускателен режим в блокове на студентски общежития №20, 37, 42 вх.А и 60 вх. Б на ХТМУ в гр. София”

файлове:

1. Договор - дата на публикуване 30.08.2017г.

2. Предложение за изпълнение на поръчката - дата на публикуване - 30.08.2017г.

3. Ценово предложение - дата на публикуване 30.08.2017 

4. Обявление за възложена поръчка - дата на публикуване 30.08.2017г.

дата/час: 

30.08.2017.

 

Обявление за изменение

Предмет: 

“Осигуряване на денонощна невъоръжена физическа охрана и пропускателен режим в блокове на студентски общежития №20, 37, 42 вх.А и 60 вх. Б на ХТМУ в гр. София”

файлове:

1. Обявление за изменение - дата на публикуване 19.07.2018г.

дата/час: 

19.07.2018.

 

Обявление за приключване на договор 

Предмет: 

“Осигуряване на денонощна невъоръжена физическа охрана и пропускателен режим в блокове на студентски общежития №20, 37, 42 вх.А и 60 вх. Б на ХТМУ в гр. София”

файлове:

Обявление за приключване на договор - "ПС Гард" ЕООД - дата на публикуване - 21.10.2019 г.

дата/час: 

21.10.2019.

 

Допълнителна информация

  • Статус: Възложена
  • Дата на първо публикуване: Четвъртък, 15 Юни 2017