Химикотехнологичен и металургичен университет

Новини и събития

Всичко актуално за ХТМУ

Проф. дн инж. Йордан Христов с престижна награда на името на Скот-Блеър

Проф. дн инж. Йордан Христов с престижна награда на името на Скот-Блеър

Уважаеми Колеги,

Информираме Ви,че организационният комитет на Първата Онлайн Конференция за Модерно дробно-деференциално смятане и неговите приложения http://www.ntmsci.com/Conferences/OCMFCA2020/PlenarySpeakers

е присъдила на проф.дн инж. Йордан Христов, ХТМУ, София

престижната награда на името на Скот-Блеър (Scott-Blair : http://caim.simai.eu/index.php/caim/article/view/481)

за неговите постижения в областта на дробно-деференциалното смятане. Работите на проф. Христов са в областта на нелинейната и аномална дифузия и приложение на нелокални оператори при моделиране на вискозоеластични материали


 

Пълният текст на съобщението е даден по-долу .


Dear Respected Rectors of University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia, Bulgaria.

 

On behalf of the organizing committee of the Fist Online Conference on Modern Fractional Calculus and its applications, December 4-6, 2020

http://www.ntmsci.com/Conferences/OCMFCA2020/PlenarySpeakers

devoted to 325 years of fractional Calculus, as well as on behalf of the Biruni, University , Istanbul, Turkey

We are glad to inform you that Professor Dr. Joran Yankov Hristov, PhD. DSc,

was awarded  with the special  Scott-Blair Award for high regards to his life achievements in Fractional Calculus  and its Applications.