Химикотехнологичен и металургичен университет

Новини и събития

Всичко актуално за ХТМУ

Достойно представяне на студентите от ХТМУ в Университетските зимни игри Пампорово 2022

Достойно представяне на студентите от ХТМУ в Университетските зимни игри Пампорово 2022

От 20 до 23 март 2022 г. се проведе дванадесетото издание Зимен университет и Университетските зимни игри, организирани от Националното представителство на студентските съвети в България (НПСС) и Асоциация за университетски спорт „Академик“ (АУСА). Представители на Химикотехнологичния и металургичен университет в събитието бяха студентките Илонка Генова и Виктория Гончева.

Момичетата взеха участие в оспорваното състезание по Алпийски ски за жени и се класираха на 15 (Виктория) и 27 (Илонка) място.

Поздравления за Виктория и Илонка! Желаем им още много успехи в спорта и науката!

ХТМУ и ПГТК подписаха споразумение за сътрудничество

ХТМУ и ПГТК подписаха споразумение за сътрудничество

На 22 март 2022 г. бе подписано споразумение за сътрудничество между Химикотехнологичния и металургичен университет, представляван от Ректора проф. Сеня Терзиева и Професионалната гимназия по телекомуникации, София, представлявана от директора инж. Радостина Мекова.

Предметът на споразумението е сътрудничество с цел повишаване и подобряване на образователните възможности на учениците, в съответствие с целите и задачите на ХТМУ и ПГТК.


ХТМУ и СЕМБОДИА ООД подписаха споразумение за сътрудничество

ХТМУ и СЕМБОДИА ООД подписаха споразумение за сътрудничество

На 16 март 2022 г. бе подписано споразумение за сътрудничество между Химикотехнологичния и металургичен университет, представляван от Ректора проф. Сеня Терзиева и фирма „СЕМБОДИА“ ООД, представлявана от нейния Управител г-н Венцислав Неков.

Предметът на споразумението е обмяната на опит в областта на висшето образование, научните изследвания, проектната дейност, популяризирането и внедряването на научни, технически и професионални постижения, отнасящи се до дейността на ХТМУ и СЕМБОДИА.

Целта на споразумението е повишаване ефективността на образователната, научно-изследователска и развойна дейност в областта на химичните технологии и природните науки, основаващи се на човешките и материални ресурси и постигнатите резултати.

Изключително успешно 15-то издание на ФОРУМ „КАРИЕРИ-2022“

Изключително успешно 15-то издание на ФОРУМ „КАРИЕРИ-2022“

На 30.03.2022 за петнадесета година Кариерният център при ХТМУ организира форум „Кариери – 2022“. Поради епидемичната обстановка и тазгодишното издание на форума се проведе онлайн в платформата Zoom. Осемнадесет водещи компании в страната взеха участие и в продължение на над 5 часа представяха своите предложения за кариерно развитие на студентите на Химикотехнологичен и металургичен университет. Онлайн събитието бе посетено от около 90 гости, които имаха възможност да отправят лично въпросите си към представителите на бизнеса в специално изградени подстаи на компаниите.

Форумът бе открит от Директора на Кариерния център при ХТМУ проф. д-р инж. Райко Станев, а по-късно приветствие от към участниците поднесе Ректора на ХТМУ проф. д-р инж. Сеня Терзиева.

В тазгодишното издание участие взеха – „ФЕСТО ПРОИЗВОДСТВО” ЕООД, „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ” АД, „ХИМКОМПЛЕКТ-ИНЖЕНЕРИНГ” АД, „ИНТЕГРЕЙТИД МИКРО-ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, „АЛИАНС ПРИНТ” ЕООД, „РУБЕЛЛА БЮТИ” АД, „АЕЦ КОЗЛУДУЙ” ЕАД, „КЦМ 2000” АД, „АРСЕНАЛ” АД, „МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ” ЕАД, „ЕЛ БАТ” АД, „СВИЛОЦЕЛ” ЕАД, „АКВАХИМ” АД, „ТЕХКЕРАМИК-М” АД, „АРЕКСИМ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД, „ТЕВА ФАРМА” ЕАД, „СЕМБОДИА” и „СОФИЯ МЕД“ АД.

 

Процедура ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ на екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.016-0030-C01

Процедура ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ на екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.016-0030-C01

 

 

Процедура ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА членове на екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.016-0030-C01 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА КРЪГОВА ИКОНОМИКА, СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНФРАСТРУКТУРИ И ПРОИЗВОДСТВА (МИКС-ИП)“

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01 „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИКС-ИП)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Химикотехнологичен и металургичен университет 

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР

на членове на екип за управление на проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01 в Химикотехнологичен и металургичен университет, в качеството му на Партньор 1 по проекта, както следва:

1. Координатор от страна на ХТМУ (1 бр.)

Кратко описание на длъжността: Осигурява цялостна координация на дейностите по проекта от страна на партньора – ХТМУ, следи за спазване на времевия график и възложените задачи по проекта, осигурява комуникация с Бенефициента и партньорите по проекта, подготвя, окомплектова и изпраща технически отчети по проекта, осигурява оперативна координация на наетите лица от страна на партньора при изпълнение на дейности по проекта.

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

  • Висше образование

  • Опит в управление и изпълнение на национални и международни проекти

  • Организаторски и комуникационни умения

  • Друга квалификация: работа с компютър, английски език.

 

2. Финансист/счетоводител от страна на ХТМУ (1 бр.)

Кратко описание на длъжността: Организира финансово изпълнение на проекта от страна на партньора, води счетоводна документация и счетоводна отчетност по проекта, подготвя платежни документи и осигурява счетоводно записване на всички финансови операции по проекта, изготвя финансови отчети и финансови справки по проекта.

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше образование

 • Специфичен професионален опит: 3 години

 • Служител на ОТД към ХТМУ

 

Необходими документи за участие в конкурса:

 • Заявление за кандидатстване (свободен текст )

 • Автобиография

 

Документите за участие в конкурса се подават на email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Краен срок за подаване на документи: 28 март 2022 г. (понеделник), 17:00 часа.

 

КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА „АКВАХИМ” ЗА НАЙ -ДОБРА ДИПЛОМНА РАБОТА ПО ХИМИЯ, ЗА 2021

КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА „АКВАХИМ” ЗА НАЙ -ДОБРА ДИПЛОМНА РАБОТА ПО ХИМИЯ, ЗА 2021

Федерацията на научно-техническите съюзи и Съюзът на химиците в България обявява ежегодния национален конкурс за наградата „АКВАХИМ” за най-добра дипломна работа по химия, защитена 2021 г.

Ще бъдат връчени две парични награди, една за студент, завършил ОКС „бакалавър“ – 1000 лв. и 2000 лв.за ОКС „магистър“.

Предложенията с материалите може да предадете или изпратите до 16.05.2022 г. на адрес: Съюз на химиците в България, Cофия 1000, ул. Раковска № 108, стая 418, тел. 02-9875812, GSM: 0878-796200, eл.поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Регламент на конкурса (тук).

ХТМУ част от първото иновативно училище в България

ХТМУ част от първото иновативно училище в България

ХТМУ съвместно с община София и фондация "Америка за България" създаваме първото в България иновативно училище от ново поколение с фокус върху природните науки, дигиталните технологии, инженерното мислене и математика (STEM).

За повече информация (тук)

 

Форум "Кариери - 2022" при свободен достъп през платформата Zoom

Форум "Кариери - 2022" при свободен достъп през платформата Zoom

На 30.03.2022 г. от 10 ч. Кариерен център при ХТМУ организира юбилейното 15-то издание на форум "Кариери - 2022" при свободен достъп онлайн през платформата Zoom.

Участници и партньори на събитието са: „ФЕСТО ПРОИЗВОДСТВО” ЕООД, „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ” АД, „ХИМКОМПЛЕКТ-ИНЖЕНЕРИНГ” АД, „ИНТЕГРЕЙТИД МИКРО-ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, „АЛИАНС ПРИНТ” ЕООД, „РУБЕЛЛА БЮТИ” АД, „АЕЦ КОЗЛУДУЙ” ЕАД, „КЦМ 2000” АД, „АРСЕНАЛ” АД, „МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ” ЕАД, „ЕЛ БАТ” АД, „СВИЛОЦЕЛ” ЕАД, „АКВАХИМ” АД, „ТЕХКЕРАМИК-М” АД, „АРЕКСИМ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД, ТЕВА ФАРМАЕАД,СЕМБОДИА, „СОФИЯ МЕД АД.

В юбилейното издание на кариерния форум 18 компании ще представят дейността си пред студентите на Химикотехнологичния и металургичен университет и възможностите за работа и стаж при тях.

Можете да се включите чрез линка: https://zoom.us/j/97334310388?pwd=R0dlZnQwditYZmhkbERuNGRBOXdpUT09

Виж програмата на събитието (тук)

ХТМУ шестия български университет част от eduGAIN мрежата

ХТМУ шестия български университет част от eduGAIN мрежата

ХТМУ направи втората основополагаща стъпка във връзка с реализирането на инициативата Европейската студентска карта (European Student Card Initiative), като стана шестият университет в България, който се присъедини към eduGAIN мрежата. В продължение на вече почти година университета използва Еразъм без хартия (Erasmus Without Paper) за сключване на междуинституционални споразумения по програма Еразъм+. Сега с присъединяването към eduGAIN, всички студенти на ХТМУ ще могат лесно да се сдобият с Европейска студентска идентификация (European Student Identifier, ESI), уникална електронна идентификация, която ще им позволи достъп до онлайн услуги свързани с академичен обмен. В контекста на Еразъм+ програмата, това например означава, че студентите ще имат достъп до онлайн споразумения за обучение и практика чрез OLA (https://learning-agreement.eu/) и до информация чрез Erasmus+ App (https://erasmusapp.eu/ ). Достъпът се осъществява с потребителско име и парола, които студентите ползват за влизане в електронната платформа за електронно обучение на ХТМУ (Moodle). Понастоящем споразуменията за студентска мобилност с цел обучение вече се администрират онлайн, а в рамките на текущия програмен период 2021-2027 постепенно ще се дигитализират и споразуменията за мобилност с цел практика и тези за мобилност на служителите.

Като водещ университет в областта на технологиите, ХТМУ се стреми да бъде в крак с приоритетите на Програма Еразъм+ по отношение на внедряването на дигитално управление на мобилностите и съответните ангажименти, поети с Еразъм Хартата за Висше Образование (Erasmus Charter For Higher Education, https://mmu2.uctm.edu/erasmus+/ )

Адрес

Бул. Климент Охридски №8
София, 1756

Контакти

Телефон: +359 2 81 63 120
Имейл: info@uctm.edu

Условия за ползване

Еразъм+
Image
E-SCAPE
Image
"Идеалният кандидат"
Image

Меню