Химикотехнологичен и металургичен университет

Новини и събития

Всичко актуално за ХТМУ

Прием за продължаващо и дистанционно обучение при ХТМУ

Прием за продължаващо и дистанционно обучение при ХТМУ

ДЕКАНАТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА

УЧЕБНАТА 2023/2024 година

I. ДЪЛГОСРОЧНО ОБУЧЕНИЕ с продължителност 4 семестъра в направлението паралелно обучение за придобиване на допълнителна квалификация по следните специализации:

  1. АНАЛИТИКА

  2. БИОТЕХНОЛОГИЧНИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ХРАНИ

  3. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

  4. ЕНЕРГИЙНА И ЕКОЛОГИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ

  5. ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

  6. МЕНИДЖМЪНТ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

  7. МИТНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

  8. ПАРФЮМЕРИЙНИ И КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ

  9. ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ

Обучението се провежда паралелно със занятията на редовния курс. За него могат да кандидатстват редовни и задочни студенти, обучаващи се във всички висши училища и колежи, както и специалисти с висше образование – до две години след дипломиране.

II. ДЪЛГОСРОЧНО ОБУЧЕНИЕ с продължителност 2 семестъра:

  1. ИНЖЕНЕРНА ПЕДАГОГИКА едногодишно задочно обучение за придобиване на професионална квалификация „УЧИТЕЛ по химия и опазване на околната среда, общотехнически и специални учебни предмети“ и „УЧИТЕЛ по общотехнически и специални учебни предмети“.

В обучението могат да се включат дипломирани студенти и студенти последна година от курса на обучение.

III. КРАТКОСРОЧНО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПО СИСТЕМАТА HEADWAY

1. Първо и второ ниво - хорариум 100 учебни часа

2. Трето и четвърто ниво - хорариум 120 учебни часа

IV. КРАТКОСРОЧНО СПЕЦИАЛИЗИРАЩО ОБУЧЕНИЕ

1. КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА ХАРТИЯ И КНИГИ

2. РЕСТАВРАЦИЯ НА ДРЕВНА КЕРАМИКА И МЕТАЛИ

3. ВЪВЕДЕНИЕ В CAD/CAE

В курсовете за краткосрочно обучение могат да участват редовни и задочни студенти, обучаващи се във всички висши училища и колежи, както и специалисти с висше образование, независимо от годината на завършване.

 

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ: от 04.09.2023 г. до 29.09.2023 г. в канцеларията на Деканата в сграда А на ХТМУ - София, етаж 2, стая 203, тел. (+02) 81 63 118

КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ: от 02.10.2023 г. до 06.10.2023 г.

НАЧАЛО на учебната година: 09.10.2023 г.

 

ОБЯВА

 

 

СТИПЕНДИАНТСКИ ПРОГРАМИ „АРСЕНАЛ“ АД

СТИПЕНДИАНТСКИ ПРОГРАМИ „АРСЕНАЛ“ АД

Уважаеми кандидат-студенти,

Нашите партньори от "Арсенал" АД обявяват конкурс за пълни стипендиантски програми за следните професионални направления:

 

5.1. Машинно инженерство

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

5.3. Комуникационна и компютърна техника

5.9. Металургия

5.10. Химични технологии


Кандидатите за участие в стипендиантската програма може да подадат молба в отдел „Кадри“, на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на пощенски адрес бул. "Розова Долина" №100, гр. Казанлък, п.к. 6100; тел. 0431/6-31-33, като приложат удостоверение за записване от съотвeтното висше училище.


"Арсенал" АД осигурява финансова подкрепа, покриваща семестриалните такси, и месечни стипендии до 500 лв.


Срок за подаване: 31.08.2023 г.

Обявяване на класирането: 10.09.2023 г.

Награждаване на лауреатите в Първото училищно състезание за дизайн и предпечат на опаковки „ДизайнПак“

Награждаване на лауреатите в Първото училищно състезание за дизайн и предпечат на опаковки „ДизайнПак“

На 26 юни 2023 г. в ХТМУ се състоя награждаването в Първото училищно състезание за дизайн и предпечат на опаковки – ДизайнПак, организирано от ПГАТ "Цанско Церковски", гр. Павликени, Химикотехнологичен и металургичен университет и Унипак АД.

На лауреатите в състезанието Ректорът на ХТМУ проф. Сеня Терзиева връчи грамоти и парчни награди, а всички участвали в състезанието получиха сертификат.

На събитието проф. Сеня Терзиева удостои с Почетния знак "70 години ХТМУ" Директора на ПГАТ "Цанско Церковски", гр. Павликени за ползотворното сътрудничество между двете институции.

 

След официалната церемония гостите имаха възможността да разгледат лабораториите в университета.

 

 

https://mmu2.uctm.edu/uctm/news/03072023/logo_priz.jpg

 

 

 

Успешно завършена специализация по „Фармацевтични биотехнологии“

Успешно завършена специализация по „Фармацевтични биотехнологии“

На 27.07.2023 г., в залата за семинари и обучения на Изпитвателен център Глобалтест“, Заместник-ректора по Учебна дейност на ХТМУ проф. д-р инж. Данчо Даналев връчи официално удостоверенията за успешно премината специализация по „Фармацевтични биотехнологии“ към Деканата за продължаващо и дистанционно обучение (ДПДО) на всички представители на фирмата.

Деканатът за продължаващо и дистанционно обучение на ХТМУ предлага възможност за придобиване на допълнителна квалификация при условия, които могат да бъдат намерени на сайта на ХТМУ (https://uctm.edu/bg/about/e-learning).


Проф. Данчо Даналев и доц. Димитър Пешев са новите заместник-ректори на ХТМУ

Проф. Данчо Даналев и доц. Димитър Пешев са новите заместник-ректори на ХТМУ

На 24.07.2023 г., на първия Академичен съвет на новото ръководство на ХТМУ, бяха избрани новите заместник-ректори.

За заместник-ректор по Учебните дейности бе избран проф. д-р инж. Данчо Даналев. Проф. Даналев е дългогодишен преподавател в катедра "Биотехнология" и от 2020 г. заема длъжността "Ръководител катедра". Професор Данчо Даналев е главен редактор на университетските научни списания Journal of Chmecal Technology and Metallurgy и Science, Engineering and Education и дълги години ръководи кандидатстудентската дейност в ХТМУ.

Доц. д-р инж. Димитър Пешев бе избран за заместник-ректор по Научната дейност. От 2020 г. доц. Пешев е ръководител на катедра "Инженерна химия" и Институционален Еразъм координатор на ХТМУ. Доц. Димитър Пешев е бил пост-докторант в Imperial College London и Почетен изследовател за ценен принос към катедра "Chemical engineering" към Imperial College London (2013 г. -2016 г.).

Поздравления за новите заместник-ректори! Пожелаваме им успех!

Празник на науката в ХТМУ

Празник на науката в ХТМУ

На 23 юни 2023 г. в Химикотехнологичния и металургичен университет бе проведена юбилейната XX Научна постерна сесия за млади учени, докторанти и студенти, част от честванията за 70-годишнината на университета. В тазгодишното издание взеха участие над 100 млади учени, докторанти и студенти със 104 постера в 9 различни научни направления.

Тържествената церемония за откриване на ХХ Научна постерна сесия за млади учени, студенти и докторанти бе открита от Ректора на ХТМУ проф. Сеня Терзиева. Приветствие към присъстващите отправи и официалният гост на събитието г-н Радан Кънев – Член на Европейския парламент.

На тържествената церемония бяха наградени отличилите се млади учени в Националния конкурс "Изявен млад учен в областта на органичната химия" на името на академик Иван Юхновски, организиран от Химикотехнологичния и металургичен университет и Съюза на химиците в България. Носител на отличието за 2023 г. е ас. инж. Венцислав Баков от катедра „Органичен синтез в ХТМУ“, който бе награден лично от академик Иван Юхновски. Във връзка с 70-годишнината на ХТМУ академик Юхновски реши да връчи и поощрителна награда, която бе присъдена на гл. ас. д-р Десислава Гергинова от Института по органична химия с Център по фитохимия.

Част от празника на науката бе и връчването на диплома за академичното звание „Доцент“ на ХТМУ на д-р Кремена Деделянова.

С решение на Академичният съвет на ХТМУ на събитието бяха наградени с Почетен знак „70 години ХТМУ“ наши дългогодишни преподаватели – доц. Пешко Джабмов – бивш декан на ФХСИ, доц. Красимира Токарева, доц. Евда Петкова и доц. Евстати Видимски , нашите партньори от научните институции - Институт по органична химия с център по фитохимия, Институт по молекулярна биология „Академик Румен Цанев“, Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, Институт по микробиология „Стефан Ангелов“, Катедра по физиология и патофизиология към Медицински университет – София и Катедра Биотехнология към Софийски университет „Св. Климент Охридски“, както и партньорите ни от средното образование - г-жа Маргарита Йотова – Председател на дружеството на учителите по химия в София град и член на управителния съвет на Съюза на химиците в България , Професионална гимназия по химични и хранителни технологии гр. Пазарджик, Профилирана природо-математическа гимназия „Добри Чинтулов“ гр. Сливен, Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Петър Богдан“ гр. Монтана и Математическа гимназия „Баба Тонка“ гр. Русе.

Официални гости на събитието бяха г-н Радан Кънев – Член на Европейския парламент и акад. Иван Юхновски – Председател на БАН (1996-2008).

Празникът завърши с награждаване на отличилите се в XX Научна постерна сесия за млади учени, докторанти и студенти. Награди от името на ХТМУ бяха връчени от зам.-ректора по Научна дейност проф. дхн инж. Мартин Божинов, а деветима участници получиха и специални награди от Студентски съвет при ХТМУ, които бяха връчени от председателя инж. Нора Ангелова.

Снимки от събитието: https://drive.google.com/drive/folders/1BgYNoNlDj9nUtzLqboXDBp3dpzyjeIXC?usp=sharing

д-р. инж. Веселина Узунова сред Топ 30 на “Най-изявени млади личности в света“ за 2023 на JCI - Bulgaria

д-р. инж. Веселина Узунова сред Топ 30 на “Най-изявени млади личности в света“ за 2023 на JCI - Bulgaria

През юни тази година д-р. инж. Веселина Узунова бе отличена в категория „Наука и/или технологично развитие“ в националния кръг на програмата Junior Chamber International (JCI) „Най-изявени млади личности в света“ (TOYP) за 2023, като по този начин тя се нареди сред десетте най-изявени млади личности на България за 2023 г. След признанието у нас тя е номинирана за световния кръг и вече е сред 30-те най-добри участници в програмата TOYP от над 150 кандидатури на изключителни личности, представляващи повече от 80 страни по света.

Оттук нататък предстоят следващите два кръга на програмата, в които ще се изберат най-добрите 20, и след това - финалните 10 най-изявени млади личности на света.

Д-р инж. Веселина Узунова е завършила бакалавърска и магистърска степени в Химикотехнологичен и металургичен университет със специалност „Биотехнологии“. По време на следването си инж. Узунова е сред едни от най-дейните студенти и през 2010 г. и 2011 г. печели Награда за иновативен продукт „Капсулиране на пчелен мед“, Джуниър Ачийвмънт България (2011) и Сертификат за най-добра компания за студенти в България, Джуниър Ачийвмънт България (2010). ОНС „Доктор“ Веселина получава от Българската академия на науките. Дисертацията ѝ е свързана с изследване на нови анти-туморни агенти и терапии при рака на гърдата. Активно работи в областта на туморната нанотераностика, биоматериали за нуждите на тъканното инженерство и регенеративната медицина.

Като постдокторант е първият учен в страната, който разработва ефективен протокол за третиране на ракови клетки чрез използване на магнитни наночастици и нискочестотни магнитни полета. Веселина Узунова е част от младото и амбициозно поколение изследователи в България с огромен теоретичен и практически опит в областта на биомедицинските науки. Носител е на множество награди и отличия, сред които наградата за изявен млад учен за 2022 на проф. Марин Дринов. С финансовата подкрепа на програми Еразъм и COST специализира в Германия и Словения.

През 2022 участва в създаването на стартъп компания BeHealthy, чиято дейност е насочена към по-доброто здраве. Част от екипът на компанията са бивши нейни специализанти вдъхновени от нейния ентусиазъм за работа в помощ на обществото. Целта и е чрез своите изследвания да насочи общественото внимание към онкологичните заболявания и да привлече участието на повече жени в науката. През 2023 участва в демонстрационни опити за деца, където иска да вдъхнови децата да изберат професията на химик.

Гордеем се с нашата възпитаничка д-р инж. Веселина Узунова!

Пожелаваме ѝ още много покорени върхове!

 

Снимки: Личен архив

 

Химично и биохимично инженерство с преподаване на френски език с максимална акредитация от Cti, Франция

Химично и биохимично инженерство с преподаване на френски език с максимална акредитация от Cti, Франция

Днес, 14 юли 2023 г., Националният празник на Република Франция, специалност Химично и биохимично инженерство с преподаване на френски език, ОКС "Магистър" след средно образование, на Химикотехнологичния и металургичен университет получи официалния документ от Cti (Френската комисия за инженерни звания), с който специалността получава максимална ШЕСТ годишна акредитация от комисията във Франция.

Честит национален празник на нашите партньори от Република Франция!

Поздравления за колегите от Центъра за френскоезично обучение в ХТМУ!

Резултати от състезанието ДизайнПак, организирано от ХТМУ и ПГАТ „Цанско Церковски“

Резултати от състезанието ДизайнПак, организирано от ХТМУ и ПГАТ „Цанско Церковски“

Вече са ясни победителите в първото издание на училищното състезание за дизайн и предпечат на опаковки – ДизайнПак. Състезанието премина успешно при изключително силен интерес от ученици цялата страна .

ДизайнПак е състезание, уникално за страната ни. За първи път в България се организира състезание с концепция, акцентираща не само върху креативността на участниците, но и върху техните технически умения и познания. Състезанието се организира от ХТМУ, ПГАТ "Цанско Церковски", гр. Павликени и УНИПАК АД.

В направлението „Дизайн на опаковки“ са класирани ученици с награди за едно първо място, две втори места и три трети места. Комисията по класирането бе в състав:

1. Доц. д-р инж. Искрен Спиридонов, ХТМУ

2. Антон Савов – дизайнер и управител на Рефлекси ООД, гр. Пловдив

3. Цончо Балканджиев – художник и фотограф

4. Николина Георгиева – учител по ПН „Полиграфия“

 

Наградените ученици са:

1. Мария Диянова Кирвикова, ПГАТ „Цанко Церковски“, гр. Павликени

2. Емануил Тихомиров Марков – 51 СУ „Елисавета Багряна“, гр. София

2. Деница Василева Кирова, ЧПГДН „СофтУНИ Светлина“, гр. София

3. Жасмин Максимова Найденова, ЧПГДН „СофтУНИ Светлина“, гр. София

3. Елизабет Емилова Янева, ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил

3. Зорница Василева Алексиева, ЧПГДН „СофтУНИ Светлина“, гр. София

 

В направлението „Предпечат на опаковки“ са класирани ученици с награди за едно първо място, едно второ място и едно трето място.

Наградените ученици са:

1. Георги Георгиев Стоилов, ПГДВЛ „Йосиф Вондрак“, гр. Русе

2. Валентина Валентинова Великова, ПГАТ „Цанко Церковски“, гр. Павликени

3. Гергана Красимирова Кандахерова, НУПИД „Академик Дечко Узунов“, гр. Казанлък

 

Комисията по класирането беше в състав:

1. Доц. д-р инж. Искрен Спиридонов, ХТМУ

2. инж. Тодор Чаков, председател на борда на директорите на УНИПАК АД и управител на ФОРТ ООД, гр. Пловдив

3. инж. Найден Найденов – учител по ПН „Полиграфия“

4. Николина Георгиева – учител по Полиграфия


В направлението „Дизайн на Лого“:

Наградените ученици са:

1. Виктория Бойкова Боева, ЧПГДН „СофтУНИ Светлина“, гр. София

2. Даниел Петров Делчев, ПГТ „Александър Паскалев“, гр. Хасково

3. Виктория Георгиева Ванева, ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил

 

Комисията по класирането беше в състав:

1. Доц. д-р инж. Искрен Спиридонов, ХТМУ

2. Николина Георгиева – учител по ПН „Полиграфия“

3. Пламен Пенчев, РА „Пладес“

 

Повече за състезанието и разработените от учениците лога може да намерите тук

Адрес

Бул. Климент Охридски №8
София, 1797

Контакти

Телефон: +359 2 81 63 120
Имейл: info@uctm.edu

Условия за ползване

Еразъм+
Image
E-SCAPE
Image

Меню