Химикотехнологичен и металургичен университет

Новини и събития

Всичко актуално за ХТМУ

ХТМУ обявява избор на експерти в областта на предприемачеството и презентационните умения

ХТМУ обявява избор на експерти в областта на предприемачеството и презентационните умения

 

 

 
 

 

 

 

ПОКАНА

за избор на обучители за реализиране на дейност по обучение на студенти за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност в ХТМУ

по проект

BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет"

ХТМУ изпълнява проект BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет", финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища", Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот".

 

С настоящата покана, каним преподаватели и експерти в областта на предприемачеството и презентационните умения, да вземат участие като обучители на студенти от професионално направление 5.10. Химични технологии в ХТМУ - по предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност. Обучението е част от планираните дейности за създаване на Студентски клуб по предприемачество, където студентите не само ще придобият специфични знания и умения, но ще могат да обсъждат и съвместно разработват и развиват своите предприемачески идеи. Обученията по предприемачески и презентационни умения ще трябва да бъдат базирани на метода „изучаване чрез практика” и ще подпомогнат студентите в две посоки: как да развият своята бизнес идея стъпка по стъпка до нейната реализация и как да могат да я презентират и защитават.

В обучението ще бъдат включени 60 студента от ХТМУ обучаващи се по бакалавърски и магистърски специалности от професионално направление 5.10. Химични технологии. Обучението ще се проведе в малки групи – до 10 човека, в зали и с технически средства на университета. Обученията ще бъдат организирани последователно на два етапа с различна тематична насоченост, а именно: етап 1 - обучение по предприемачески умения – 40 учебни часа и етап 2 обучение по презентационни умения – 40 учебни часа.

Като част от обучението по двете теми ще трябва бъдат включени и конкретни упражнения за развитие на дигитална креативност. Студентите ще трябва да усвоят знания как да използват дигиталните технологии за да развият собствен бизнес и как да ги използват за да презентират успешно своите бизнес идеи.

Периодът на изпълнение на обучителните дейност е от февруари до май 2022 г., като обученията ще бъдат организирани така, че да не пречат на обучителния процес в университета и да има време за самостоятелна подготовка между отделните занятия. Конкретният график за провеждане на обученията ще бъде направен след избора на обучители и обучаеми.

Заинтересованите лица за включване като обучители по проекта трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. За обучението на тема Предприемачески умения - Опит в обучение по предприемачество: Минимално изискване – проведени минимум две обучения в областта на предприемачеството. Опит в провеждане на извънкласни обучения на студенти. Опит в организиране на студентски предприемачески инициативи включително стартиращи предприятия е предимство. Познания и опит в областта на дигиталните технологии за развитие на предприемачески идеи.

 2. За обучението по презентационни умения - Опит в реализирането на обучения по презентационни умения: Минимално изискване – реализиране на минимум две обучения по презентационни и/или комуникативни умения. Познания и опит в областта на дигиталните технологии за развитие на предприемачески идеи.

 

За всяка от двете теми се търсят минимум двама преподаватели, като всеки трябва да проведе обучение на максимум 3 групи х 10 обучаеми с продължителност 40 учебни часа за всяка от двете теми.

Възможно е един преподавател да кандидатства за обучител и по двете теми.

 

Всеки заинтересован за включване като обучител, трябва да изпрати молба/заявление за кандидатстване с описание на наличната квалификация и опит по посочените теми на емайл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в срок до 24 януари 2022 г.

Допънителни въпроси относно кандидатстването за посочените позиции, може да се зададат на емай: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Кандидатите ще бъдат разгледани от комисия в състав: проф. д-р инж. Сеня Терзиева – ректор, проф. д-р Мартин Божинов – зам. ректор и ръководител на проекта, доц. д-р Райна Бряскова, зам.-ректор и координатор на проекта.

 

ХТМУ обявява процедура за избор на преподаватели за включване в обучение

ХТМУ обявява процедура за избор на преподаватели за включване в обучение

 

 

 
 

 

ПОКАНА

за избор на преподаватели от направление 5.10. Химични технологии за включване в обучение на тема „Умения за разработване, внедряване и управление на дигитално образователно съдържание“ по проект

BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет"

 

 

Уважаеми колеги,

 

В ХТМУ се изпълнява проект ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища", Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот", BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет".

С настоящата покана, каним преподаватели от Химикотехнологичен и Металургичен Университет - София, които имат желание да се включат като обучаеми в обучение на тема „Умения за разработване, внедряване и управление на дигитално образователно съдържание“. Целта на това обучение е да се подпомогне формирането на специфични дигитални знания и умения у преподавателите от направление 5.10. Химични технологии, които да повишат техния капацитет за въвеждане на нови форми на обучение и да подпомогнат процеса по дигитализация на университета. Необходимостта от тези обучения е идентифицирана и при самооценката на предприемаческия и иновационен капацитет на ХТМУ.

Посредством обучението ще се формират конкретни практически умения и познания за дигитализация на образователното съдържание по съществуващите и по нови учебни програми. Целта е да се обезпечи плавен и ефикасен преход към дигитализация на образователните процеси в ХТМУ. Включените в обучението преподаватели трябва да имат готовност да имплементират наученото в преподавателската си дейност.

Формираните компетенции от дейността ще повишат капацитета на ХТМУ за дигитализация на учебния процес и ще спомогнат превръщането му в още по-конкурентоспособен европейски университет. Предвижда се повишение в качеството на учебния процес и възможността за привличане на нови студенти в дигитално базирани програми.

В обученията ще бъдат включени 50 преподаватели от направление 5.10 Химични технологии и на ХТМУ, които ще бъдат разпределени в малки групи по максимум 10 лица. Обучението ще се проведе по предварително подготвен график, който ще бъде съобразен с възможностите на обучаемите и обучителите.

 

Заинтересованите колеги за включване в обучението на тема „Умения за разработване, внедряване и управление на дигитално образователно съдържание“ трябва да подадат заявление на емайл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в срок 24.01.2022 г.

Кандидатите ще бъдат разгледани и одобрени от комисия в състав: проф. д-р Сеня Терзиева, проф. д-р МАртин Божинов, доц д-р Райна Бряскова.

На добър час, колеги инженери!

На добър час, колеги инженери!

На тържествена церемония днес бяха връчени дипломите на студентите „бакалавър” и „магистър” от Випуск 2021. В приветствието си ректорът на унивеститета проф. Сеня Терзиева поздрави инженерите, като им пожела ХТМУ да остане притегателен център за всички тях.
Абсолвентката инж. Незабравка Генова поднесе приветствие от името на Випуск 2021. Тя благодари на преподавателите и ръководството на университета е пожела на всички свои колеги здраве и много успехи.

От името на бизнеса г-н Мирослав Димитров – Изпълнителен директор и член на Управителния съвет на „Неохим“ АД, поздрави младите инженери, като им пожела попътен вятър.
Проф. Терзиева връчи лично дипломите и плакети на абсолвентите, завършили с отличен успех.

Събитието се състоя при спазване на всички противоепидемични мерки. В залата бяха допуснати само лица представили зелен сертификат.


Снимки: https://drive.google.com/drive/folders/1M02GuH1Xf5ubiNoOFQQ7MIRvvHL0EN2j?usp=sharing

ХТМУ с 3 първи награди на "АКАДЕМИЧНИТЕ ОСКАРИ 2021"

ХТМУ с 3 първи награди на "АКАДЕМИЧНИТЕ ОСКАРИ 2021"

На 20.12.2021 г. на официална церемония, организирана от вестник 24 часа, бяха връчени наградите на най-добрите университети в различните професионални направления в страната.

За поредна година ХТМУ бе отличен с първо място в три направления:
- Материали и материалознание;
- Металургия;
- Химични технологии.
и с второ място в оснаналите три направления, в които обучава университета:
 - Биотехнологии;
-  Електротехника, електроника и автоматика;
 - Общо инженерство.

Наградата бе връчена от г-жа Ирена Цекова, директор защита и правни дейности в Дънди прешъс метълс, и получена лично от Ректора на ХТМУ - проф. Сеня Терзиева-Желязкова.

Видео на цялото събитие: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=968419293747807

ХТМУ обявява процедура за избор на експерти за реализиране на дейност по обучение

ХТМУ обявява процедура за избор на експерти за реализиране на дейност по обучение

 

 

 
 

 

ПОКАНА

за избор на експерти за реализиране на дейност по обучение на тема „Умения за разработване, внедряване и управление на дигитално образователно съдържание“ на преподаватели от направление 5.10. Химични технологии по проект BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет"

 

Уважаеми колеги,

 

В ХТМУ се изпълнява проект ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища", Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот", BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет".

С настоящата покана, каним преподаватели с квалификация и опит в областта на информационните технологии и в дигитализацията на учебно съдържание да се включат като експерти за реализиране на дейност „обучения на преподаватели на тема „Умения за

разработване, внедряване и управление на дигитално образователно съдържание“. Целта на тази дейност да се подпомогне формирането на специфични знания и умения у преподавателите, които да повишат техния капацитет за въвеждане на нови форми на обучение и да подпомогнат процеса по дигитализация на университета. Необходимостта от тези обучения е идентифицирана и при самооценката на предприемаческия и иновационен капацитет на ХТМУ.

В обученията ще бъдат включени 50 преподаватели от направление 5.10. Химични технологии на ХТМУ, които ще бъдат разпределени в 4 групи. Обучението трябва да бъде съобразено с особеностите на учебните процеси и учебното съдържание на програмите по направлението. Посредством обучението трябва да се формират конкретни практически умения и познания за дигитализация на образователното съдържание по съществуващите и по нови учебни програми. Целта е да се обезпечи плавен и ефикасен преход към дигитализация на образователните процеси в ХТМУ. Обученията ще бъдат с продължителност 80 уч. часа, като точния график на тяхното провеждане ще бъде съобразен с индивидуалните възможности на обучителите и обучаемите.

 

Заинтересованите колеги за включване като преподаватели по „дигитални умения“ по проекта трябва да изпратят кратко резюме на своята квалификация и опит включващо:

 1. Познания и опит в областта на информационните и комуникационните технологии за образователни цели.

Минимално изискване - Минимум 2 години опит в сферата на ИКТ за образователни цели.

 1. Познания и Опит в работата с аудио-визуална и компютърна техника за създаване на дигитално образователно съдържание.

Минимално изискване - Минимум една година опит в работа с аудио, видео и компютърна техника

 1. Опит в провеждане на обучения за развитие на дигитални умения

Минимално изискване – проведени минимум едно обучение, обучени минимум 20 лица в областта на дигиталните умения

Документа за квалификация и Резюметата трябва да се изпратят на емайл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в срок до 10.01.2022 г.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани от комисия в състав: проф. д-р инж. Сеня Терзиева – ректор, проф. Д-р Мартин Божинов – зам. ректор и ръководител на проекта, доц. д-р Райна Бряскова, зам. Ректор и координатор на проекта. В избора предимство ще имат преподавателите с по-високи показатели по отделните критерии. Одобрените кандидати ще бъдат поканени за запознаване с детайли с техните задължения по проекта и за сключване на договор.

ХТМУ триумфира в Рейтинговата система на висшите училища в България

ХТМУ триумфира в Рейтинговата система на висшите училища в България

ХТМУ отново триумфира с три първи места в Рейтинговата система на висшите училища в България за 2021 година


На 02.12.2021 г. в Министерството на образованието и науката бе представено 11-то издание на Рейтинговата система на висшите училища в България за 2021 година.

Химикотехнологичният и металургичен университет отново заема призови места в шест от шест професионални направления, в които обучава студенти - държавна поръчка!

 

ПЪРВО МЯСТО в професионалните направления:

 • Материали и материалознание

 • Металургия

 • Химични технологии

ВТОРО МЯСТО:

 • Биотехнологии

 • Електротехника, електроника и автоматика

 • Общо инженерство


ХТМУ се нарежда на четвърто място по брой първи места в класацията – три, след нас са: Американският, Аграрният в Пловдив и Тракийският университет с по две първи места. Други 12 висши училища оглавяват по една класация.


Университетът има значение!

https://www.mon.bg/bg/news/4534…


ХТМУ обявява процедура за избор на преподаватели-обучаеми за реализиране на дейност по обучение

ХТМУ обявява процедура за избор на преподаватели-обучаеми за реализиране на дейност по обучение

 

 

 
 

 

ПОКАНА

за избор на преподаватели-обучаеми за реализиране на дейност по обучение на английски език от направление 5.10. Химични технологии по проект

BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет"

 

 

Уважаеми колеги,

 

В ХТМУ се изпълнява проект ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища", Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот", BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет".

С настоящата покана, каним преподаватели от Химикотехнологичен и Металургичен Университет - София, които имат желание да се включат като обучаеми за реализиране на дейност „Обучения на преподаватели по английски език“. Целта на това обучение е да се подпомогне формирането на специфични знания и умения за преподаване по английски език у преподавателите от направление 5.10 Химични технологии, които да повишат техния капацитет за включване в съвместни програми с чуждестранни университети. Във връзка с поставените цели за интернационализация на обучението в университета, с планираните дейности за съвместни програми на английски език с чуждестранните партньори, е необходимо развиване и надграждане на чуждоезиковите компетенции на академичния състав. За това се предвижда провеждане на обучения на 30 преподаватели със специален фокус върху формиране на умения за преподаване и комуникация на английски език.

Формираните компетенции за преподаване на английски език ще повишат капацитета на университета за интернационализация на учебния процес и ще спомогнат превръщането му в още по-конкурентоспособен европейски университет. Ще се повиши качеството на учебния процес и възможността за привличане на нови студенти в чуждоезични програми.

В обученията ще бъдат включени тридесет преподаватели от направление 5.10 Химични технологии и на ХТМУ, които ще преминат входящ тест, с който да се определи нивото им на владеене на езика. Посредством този тест обучаемите ще бъдат разпределени в групи според тяхното индивидуално ниво. Обучението ще се проведе по предварително подготвен график, който ще бъде съобразен с възможностите на обучаемите и обучителите.

 

Заинтересованите колеги за включване по проект BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет" като обучаеми по английски език трябва да подадат заявление на емайл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в срок 10.01.2022 г.

Кандидатите ще бъдат разгледани и одобрени от комисия в състав: проф. д-р Сеня Терзиева, проф. д-р Мартин Божинов, доц. д-р Райна Бряскова.

 
КЦМ дари високотехнологична апаратура на ХТМУ

КЦМ дари високотехнологична апаратура на ХТМУ

На 14.12.2021 г. Химикотехнологичният и металургичен университет получи дарение от КЦМ 2000 Груп . Компанията дари на университета мултифункционален калибратор Fluke и калибрационен манометър Fluke. Апаратурата бе дарена лично от инж. Румен Цонев, главен изпълнителен директор на КЦМ 2000 Груп и приета от Ректора на ХТМУ проф. Сеня Терзиева.

Дареното оборудване ще допринесе за подобряване на качеството на обучение на студентите в бакалавърска и магистърска степен. Студентите ще имат възможността да се учат и работят с високотехнологична апаратура. Усвоените практически умения на съвременно оборудване ще допринесат за бърза кариерна реализация на възпитаниците на ХТМУ. Дарението на КЦМ ще подпомогне и научно-изследователската дейност в университета.

Ползотворното сътрудничеството между ХТМУ и КЦМ датира от години и ще продължи и през следващата. Екипите на КЦМ и ХТМУ работят върху организирането на студентски практики, дни на отворените врати, както и други събития, свързващи индустрията и образованието през 2022 година.

ХТМУ изказва благодарност към ръководството на КЦМ 2000 Груп за дареното оборудване.

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА „ПРОФ. ИВАН ШОПОВ”

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА „ПРОФ. ИВАН ШОПОВ”

Съюзът на химиците в България обявява деветнадесетия поред ежегоден национален конкурс за наградата „Проф. Ив. Шопов” за 2022 г.:

 

Изявен млад учен в областта на полимерите”

 

Наградата се дава на млад български учен, на възраст до 35 г., за изследвания в областта на полимерната наука, извършени от него (самостоятелно или в съавторство), в България (или частично в чужбина, но по наша тематика). Наградата е индивидуална и се присъжда само на един участник в конкурса. Състои се от грамота, паметен плакет и парична сума от 800 лева (подробности: Статут и Правилник: http://www.unionchem.org).

Участието в конкурса за наградата става чрез представяне на научни публикации (eдна или повече), излезли от печат (или приети за печат с документ) през 2021 г. и м. януари 2022 г. Те трябва да са в научни списания или като пълен текст в сборник от научна среща (конгрес, симпозиум и пр.). Могат да се представят и други документи-за издадени патенти, публикувани глави от книги и монографии, участия в проекти, в кон-греси, симпозиуми и др. през периода, за който се присъжда наградата. Изследванията могат да бъдат във всички области на полимерната наука-получаване, изучаване, преработване и приложение на полимерите и полимерните материали. Ако в предста-вените за конкурса публикации има съавтори на възраст до 35 г. те трябва писмено да дадат съгласието си за участието в конкурса на колегата им-кандидат за наградата.

Оценката на представените за наградата научни публикации и определянето на носителя й се извършва от Научния съвет на Института по полимери на Българската академия на науките. За оценяването се прилагат общоприетите критерии за оценка на научните изследвания-оригиналност на идеята, качество и задълбоченост на осъществяването й, обем на изследванията, вид и ниво на списанието, в което са публикувани. Специално внимание ще се обръща на степента на участие на младия учен, кандидат за наградата, в изработването на представените научни трудове, както и на вида на евентуалното му лично участие в научни срещи и тяхното ниво.

Срокът за участие в конкурса е 31.01.2022 г. Всички документи за конкурса трябва да се изпратят, заедно с автобиография (Curriculum Vitae), като word или PDF файлове на електронната поща на Съюза на химиците в България: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Наградата ще бъде обявена и връчена на 1 март 2022 г.

Адрес

Бул. Климент Охридски №8
София, 1756

Контакти

Телефон: +359 2 81 63 120
Имейл: info@uctm.edu

Условия за ползване

Еразъм+
Image
E-SCAPE
Image
"Идеалният кандидат"
Image

Меню