Химикотехнологичен и металургичен университет

Новини и събития

Всичко актуално за ХТМУ

Химикотехнологичният и металургичен университет набира служители за дейности по проект „BiOrgaMCT“ (Национален план за възстановяване и устойчивост) (2)

Химикотехнологичният и металургичен университет набира служители за дейности по проект „BiOrgaMCT“ (Национален план за възстановяване и устойчивост) (2)

 

 

 
 

 

О Б Я В А

 

Във връзка със стартирането на дейностите по проект „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии), процедура: BG-RRP-2.004 – Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България по Национален план за възстановяване и устойчивост,

Химикотехнологичният и металургичен университет набира:

 

Изследователи, който да се включат в изпълнението на дейностите по проекта на следната позиция:

 • Изследовател (Старши сътрудник, R2) – 11 бр.

 

Минимални изисквания за позицията Изследовател (Старши сътрудник, R2) в научна група 2: Авангардни материали и технологии

Висше образование. Образователна и научна степен „доктор“ и заемане на академична длъжност „доцент“. Поне 10 години опит в изследователска и развойна дейност в сферата на химичните технологии и публикационна активност.

Приложими области на висше образование – Природни науки, математика и информатика и/или Технически науки.

Минимални изисквания за позицията Изследовател (Старши сътрудник, R2) в научна група 5: Фотоанизотропни материали за приложения на поляризационна холография и фотоника – 10 бр.

Висше образование. Образователна и научна степен „доктор“. Поне 10 години опит в изследователска и развойна дейност в сферата на химичните технологии и публикационна активност.

Приложими области на висше образование – Природни науки, математика и информатика и/или Технически науки.

 

Необходими документи:

Европейски формат на автобиография;

Копия от дипломи и/или сертификати за умения;

Документи, доказващи професионален опит (ако е приложимо)

 

Кандидатурите следва да се подават в кабинет 205, сграда А на ХТМУ и да се изпращат по електронната поща на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

СРОК за подаване на документи: до 16.12.2022 г.

 

проект „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии) по процедура: BG-RRP-2.004 – Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България по Национален план за възстановяване и устойчивост

Химикотехнологичният и металургичен университет набира служители за дейности по проект „BiOrgaMCT“ (Национален план за възстановяване и устойчивост)

Химикотехнологичният и металургичен университет набира служители за дейности по проект „BiOrgaMCT“ (Национален план за възстановяване и устойчивост)

 

 

 
 

 

О Б Я В А

 

Във връзка със стартирането на дейностите по проект „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии), процедура: BG-RRP-2.004 – Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България по Национален план за възстановяване и устойчивост,

Химикотехнологичният и металургичен университет набира:

 

Експерт, който да се включи в изпълнението на дейностите по проекта на следната позиция:

 • Изследовател (Установен изследовател, R3)

 

Минимални изисквания за позицията Изследовател (Установен изследовател, R3) в научна група 5: Фотоанизотропни материали за приложения на поляризационна холография и фотоника

Висше образование. Образователна и научна степен „доктор“ и заемане на академична длъжност „доцент“. Поне 10 години опит в изследователска дейност в национални и международни екипи (специфичен опит в областта на органичната химия се счита за предимство).

Приложими области на висше образование – Природни науки, математика и информатика (Химически науки).

 

Необходими документи:

Европейски формат на автобиография;

Копия от дипломи и/или сертификати за умения;

Документи, доказващи професионален опит (ако е приложимо)

 

Кандидатурите следва да се подават в кабинет 205, сграда А на ХТМУ и да се изпращат по електронната поща на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

СРОК за подаване на документи: до 16.12.2022 г.

 

проект „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии) по процедура: BG-RRP-2.004 – Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България по Национален план за възстановяване и устойчивост

На добър час, колеги инженери!

На добър час, колеги инженери!

На тържествена церемония днес бяха връчени дипломите на студентите „бакалавър” и „магистър” от Випуск 2022. В приветствието си ректорът на унивеститета проф. Сеня Терзиева поздрави инженерите, като им пожела много покорени върхове в кариерното развитие.

Абсолвентката инж. Илияна Цонкова поднесе приветствие от името на Випуск 2022. Тя благодари на преподавателите и ръководството на университета и пожела на всички свои колеги здраве и много осъществени цели.

От името на бизнеса инж. Тихомир Тошев – Член на Съвета на настоятите на ХТМУ и управител на КредитЦентър, поздрави младите инженери, като им пожела попътен вятър.

Проф. Терзиева връчи лично дипломите и плакети на абсолвентите, завършили с отличен успех, а инж. Тихомир Тошев подари на отличниците тематична книга с пожелание за бъдещи успехи.

Химикотехнологичният и металургичен университет набира служители за дейности по проект „BiOrgaMCT“ (Национален план за възстановяване и устойчивост)

Химикотехнологичният и металургичен университет набира служители за дейности по проект „BiOrgaMCT“ (Национален план за възстановяване и устойчивост)

 

 

 
 

 

О Б Я В А

 

Във връзка със стартирането на дейностите по проект „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии), процедура: BG-RRP-2.004 – Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България по Национален план за възстановяване и устойчивост,

 

Химикотехнологичният и металургичен университет набира:

 

Изследователи, които да се включат в изпълнението на дейностите по проекта на следната позиция:

 • Изследовател (Млад учен, R1) – 7 бр.

 

Минимални изисквания за позицията Изследовател (Млад учен, R1) в научна група 1: Органични функционални материали – 2 бр.

Висше образование. Образователна-квалификационна степен „магистър“. Поне 3 години опит в дейности по извършване на изследвания и лабораторни проучвания.

Приложима област на висше образование – Технически науки (Химични технологии).

Минимални изисквания за позицията Изследовател (Млад учен, R1) в научна група 3: Биологичноактивни молекули – дизайн, синтез, екстракция и изследване – 2 бр.

Висше образование. Образователна-квалификационна степен „магистър“. Поне 3 години опит в дейности по извършване на изследвания и лабораторни проучвания.

Приложима област на висше образование – Технически науки (Химични технологии).

Минимални изисквания за позицията Изследовател (Млад учен, R1) в научна група 5: Фотоанизотропни материали за приложения на поляризационна холография и фотоника – 2 бр.

Висше образование. Образователна-квалификационна степен „магистър“. Поне 3 години опит в дейности по извършване на изследвания и лабораторни проучвания.

Приложима област на висше образование – Технически науки (Химични технологии).

 

 

 

Минимални изисквания за позицията Изследовател (Млад учен, R1) в научна група 6: Изследване на биологична активност на биомолекули – 2 бр.

Висше образование. Образователна-квалификационна степен „магистър“. Поне 3 години опит в дейности по извършване на изследвания и лабораторни проучвания.

Приложима област на висше образование – Технически науки (Химични технологии).

 

Необходими документи (за всички кандидати):

Европейски формат на автобиография;

Копия от дипломи и/или сертификати за умения;

Документи, доказващи професионален опит (ако е приложимо)

 

Кандидатурите следва да се подават в кабинет 205, сграда А на ХТМУ и да се изпращат по електронната поща на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

СРОК за подаване на документи: 16.12.2022 г.

 

проект „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии) по процедура: BG-RRP-2.004 – Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България по Национален план за възстановяване и устойчивост

Химикотехнологичният и металургичен университет набира служители за дейности по проект „BiOrgaMCT“ (Национален план за възстановяване и устойчивост)

Химикотехнологичният и металургичен университет набира служители за дейности по проект „BiOrgaMCT“ (Национален план за възстановяване и устойчивост)

 

 

 
 

 

О Б Я В А

 

Във връзка със стартирането на дейностите по проект „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии), процедура: BG-RRP-2.004 – Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България по Национален план за възстановяване и устойчивост,

Химикотехнологичният и металургичен университет набира:

 

Експерт, който да се включи в изпълнението на дейностите по проекта на следната позиция:

 • Изследовател (Постдокторант, R2)

 

Минимални изисквания за позицията Изследовател (Постдокторант, R2) в научна група 5: Фотоанизотропни материали за приложения на поляризационна холография и фотоника

Висше образование. Образователна и научна степен „доктор“. Поне 3 години опит в изследователска дейност в национални и международни екипи и съответната публикационна активност.

Приложими области на висше образование – Технически науки (Химични технологии).

 

Необходими документи:

Европейски формат на автобиография;

Копия от дипломи и/или сертификати за умения;

Документи, доказващи професионален опит (ако е приложимо)

 

Кандидатурите следва да се подават в кабинет 205, сграда А на ХТМУ и да се изпращат по електронната поща на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

СРОК за подаване на документи: до 16.12.2022 г.

 

проект „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии) по процедура: BG-RRP-2.004 – Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България по Национален план за възстановяване и устойчивост

Конкурс за презентация на тема: Химичните технологии около нас

Конкурс за презентация на тема: Химичните технологии около нас

ХТМУ организира конкурс за презентация на тема: Химичните технологии около нас

За повече информация: ТУК

Химикотехнологичният и металургичен университет набира служители за дейности по проект „BiOrgaMCT“ (Национален план за възстановяване и устойчивост)

Химикотехнологичният и металургичен университет набира служители за дейности по проект „BiOrgaMCT“ (Национален план за възстановяване и устойчивост)

 

 

 
 

 

О Б Я В А

 

Във връзка с предстоящото стартиране на проект „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии) по процедура: BG-RRP-2.004 – Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България по Национален план за възстановяване и устойчивост, Химикотехнологичен и металургичен университет набира:

 

Служители на университета, които да се включат в изпълнението на дейностите по проекта на следните позиции:

 • Счетоводител

 • Счетоводител, заплати

 • Специалист „Управление на човешките ресурси“

 • Специалист „Труд и работна заплата“

 • Технически сътрудник

 

Минимални изисквания:

 • За позицията Счетоводител

Висше образование в професионално направление „Икономика“ (магистърска степен по „Финанси“ е предимство). Поне 7 години опит в работа със счетоводни документи в сферата на управление на средствата от ЕС.

 • Счетоводител, заплати

Висше образование в професионално направление „Икономика“ (магистърска степен е предимство). Поне 3 години опит в работа със счетоводни документи в сферата на управление на средствата от ЕС.

 • Специалист „Управление на човешките ресурси“

Висше образование в области на висшето образование социални, стопански и/или природни науки (магистърска степен е предимство). Поне 3 години опит в работа с документи в сферата на управление на средствата от ЕС.

 • Специалист „Труд и работна заплата“

Висше образование в области на висшето образование социални, стопански и правни науки (магистърска степен е предимство). Поне 10 години опит в работа с документи в сферата на дейност на Кодекса на труда.

 • Технически сътрудник

Висше образование, минимална степен „бакалавър“ в области на висшето образование социални, хуманитарни и/или педагогически науки. 3 години административен опит

 

Необходими документи:

Европейски формат на автобиография;

Копия от дипломи и сертификати за умения;

Документи, доказващи професионален опит (ако е приложимо)

 

Кандидатурите следва да се подават в кабинет 205, сграда А на ХТМУ и да се изпращат по електронната поща на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

СРОК до 16.12.2022 г.

 

проект „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии) по процедура: BG-RRP-2.004 – Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България по Национален план за възстановяване и устойчивост

Университетски форум по предприемачество

Университетски форум по предприемачество

Заповядайте на 13 декември 2022 г. (вторник) от 13:00 ч. в зала "Асен Златаров" на първия по рода си УНИВЕРСИТЕТСКИ ФОРУМ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО.

Събитието се организира като част от изпълнение на проект BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и металургичен университет" по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж". Обща стойност на проекта 1 629 276 лв., от които 1384 884.60 лв. европейско, 244 391.40 лв. национално съфинансиране.

Организатори на събитието са ХТМУ и консорциум Кариерни събития в химичните технологии (Джобтайгър ООД и Фондация на бизнеса за образованието).Покана за лекция: Metal complexes as medicinal agents: design, structure and molecular modes of...

Покана за лекция: Metal complexes as medicinal agents: design, structure and molecular modes of...

 

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет"

КАТЕДРА „ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ“ – ХТМУ

 

Ви канят на лекцията на д-р Якоб Клюн от Университета в Любляна

Metal complexes as medicinal agents: design, structure and molecular modes of action of new compounds

Лекцията ще се проведе на 24 ноември 2022, четвъртък, 11:00 часа в зала 19, сграда Б на ХТМУ

 

Събитието се организира като част от изпълнение на проект BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и металургичен университет" по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж". Обща стойност на проекта 1 629 276 лв., от които 1384 884.60 лв. европейско, 244 391.40 лв. национално съфинансиране.

 

Адрес

Бул. Климент Охридски №8
София, 1756

Контакти

Телефон: +359 2 81 63 120
Имейл: info@uctm.edu

Условия за ползване

Еразъм+
Image
E-SCAPE
Image
"Идеалният кандидат"
Image

Меню