Химикотехнологичен и металургичен университет

Новини и събития

Всичко актуално за ХТМУ

КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА „ПРОФ. ИВАН ШОПОВ“ НА СХБ „ИЗЯВЕН МЛАД УЧЕН В ОБЛАСТТА НА ПОЛИМЕРИТЕ“

КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА „ПРОФ. ИВАН ШОПОВ“ НА СХБ „ИЗЯВЕН МЛАД УЧЕН В ОБЛАСТТА НА ПОЛИМЕРИТЕ“

Съюзът на химиците в България обявява двадесет и първия поред ежегоден национален конкурс за наградата „Проф. Ив. Шопов“ за 2024 г. „Изявен млад учен в областта на полимерите“.

Наградата се дава на млад български учен, на възраст до 35 години, за изследвания в областта на полимерната наука, извършени от него (само-стоятелно или в съавторство), в България (или частично в чужбина, но по българска тематика). Наградата е индивидуална и се присъжда само на един участник в конкурса. Състои се от грамота, паметен плакет и парична сума от 1000 (хиляда) лева.

Участието в конкурса за наградата става чрез представяне на научни публикации, излезли от печат (или приети с документ) през 2023 г. и
м. януари 2024 г. Те трябва да са в научни списания или като пълен текст в сборник от научна среща (конгрес, симпозиум и пр.). Могат да се представят и други документи: за издадени патенти, публикувани глави от книги и монографии, участия в проекти, в конгреси, симпозиуми и др. през периода. Изследванията могат да бъдат във всички области на полимерната наука: получаване, изучаване, преработване и приложение на полимерите и полимерните материали. Представя се и кратка справка за личния принос на кандидата. Ако в представените за конкурса публикации има съавтори на възраст до 35 г. те трябва писмено да дадат съгласието си за участието в конкурса на колегата им кандидат за наградата.

Оценката на представените за наградата научни публикации и опреде-лянето на носителя ѝ се извършва от Научния съвет на Института по поли-мери на Българската академия на науките. За оценяването се прилагат общоприетите критерии за оценка на научните изследвания: оригиналност на идеята, качество и задълбоченост на осъществяването ѝ, обем на изслед-ванията, вид и ниво на списанието, в което са публикувани. Специално внимание се обръща на степента на участие на младия учен, кандидат за наградата, в изработването на представените научни трудове, както и на вида на евентуалното му лично участие в научни срещи и тяхното ниво.

Срокът за участие в конкурса е 31 януари 2024 г. Подробни описания на условията за участие и документацията са дадени в Статута и Правилника:

www.unionchem.org/images/Books/Konkurs_Shopov_Statut_pravilnik_2023.pdf

Допълнителна информация: 0878796200.

Наградата ще бъде обявена и връчена на 1 март 2024 година.

Випуск 2023 на ХТМУ получи дипломи за бакалавър и магистър

Випуск 2023 на ХТМУ получи дипломи за бакалавър и магистър

На 7 декември, в навечерието на Деня на българските студенти, се проведе тържествената церемония за връчване на дипломите на инженерите – бакалаври и магистри от Випуск 2023 на Химикотехнологичен и металургичен университет.

В приветствието си Ректорът на ХТМУ – проф. Сеня Терзиева се обърна към абсолвентите и им пожела попътен вятър в попрището на инженерството. Приветствие от името на абсолвентите произнесе инж. Оля Сурлева, която благодари на Ректора, ръководството на университета, преподавателите, служителите и работниците за усилията студентите на университета да учат в една приветлива и приятелска обстановка. Официален гост на събитието бе д-р инж. Никола Рангелов – Председател на Българската асоциация на металургичната индустрия. Д-р Рангелов поздрави най-новите инженери на България и отбеляза колко важна е връзката бизнес – университет – студенти за развитието на индустрията в страната.

Кулминацията на събитието бе връчването на дипломите и плакети на отличниците – бакалаври и магистри лично от Ректорът на ХТМУ и Председателят на БАМИ. Празникът продължи с тържествено връчване на дипломите по факултети лично от деканите.

Честито дипломиране, колеги инженери! Желаем ви много покорени професионални върхове! Нека ХТМУ остане притегателен център за вас!


Снимки от събитието: https://drive.google.com/drive/folders/1wWLUi5ccLw8hOAm46Sh3h1JlYiPePUyY?usp=sharing

ХТМУ – един от най-добрите университети в България за 2023 г., според Рейтинговата система на висшите училища в България

ХТМУ – един от най-добрите университети в България за 2023 г., според Рейтинговата система на висшите училища в България

На 1 декември бе публикуван рейтингът на най-добрите университети в България за 2023 г. За поредна година Химикотехнологичен и металургичен университет бе отличен като най-добрия университет в следните три професионални направления: Материали и материалознание, Металургия и Химични технологии. В останалите три направления, в които се обучават студенти и докторанти в университета, ХТМУ зае отново призови места. Университетът се нарежда на второ място в професионалните направления Общо инженерство и Електротехника, електроника и автоматика и на трето място в професионалното направление Биотехнологии.

От създаването на рейтингова система на висшите училища в България ХТМУ винаги е заемал първи места, като водеща образователна институция в професионалните направления, в които обучава. Рейтинговата система се прави ежегодно вече тринадесет години съвместно Министерството на образованието и науката и вестник 24 часа, а Химикотехнологичен и металургичен университет,

Най-висок среден облагаем доход получават завършилите „Информатика и компютърни науки“ и „Военно дело“ (над 4000 лв.), следвани от тези, които са завършили „Металургия“, „Математика“, „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“, „Комуникационна и компютърна техника“ и „Национална сигурност“ (между 3000 и 4000 лв.). На ниво конкретно висше училище най-висок среден облагаем доход имат завършилите „Информатика и компютърни науки“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – 6469 лв. (при 5592 лв. регистриран през миналата година), следвани от завършилите същото направление в Нов български университет – 5767 лв. (при 4333 лв. през миналата година).

https://rsvu.mon.bg/rsvu4/#/

Студент на годината на ХТМУ 2023

Студент на годината на ХТМУ 2023

На 11.12.2023 г. се проведе втората церемония по връчване на наградите “Студент на годината” в ХТМУ. На церемонията бяха отличени общо 8 победители в следните категории:

 • Студент на годината за ФХТ - Лилия Иванова, наградата бе връчена от г-н Петър Биков – Представител на Монди Стамболийски;

 • Студент на годината за ФХСИ - Чийдем Хюсеин, наградата бе връчена от инж. Александър Явленски – Представител на Макметал Холдинг;

 • Студент на годината за ФММ - Михаела Желева, наградата бе връчена от доц. д-р инж. Кремена Деделянова – Председател на НТС по минно дело, геология и металургия;

 • Докторант на годината за ФХТ - инж. Цветелина Любенова, наградата бе връчена от г-жа Галина Дреновска – Директор дирекция „висше образование“ към МОН;

 • Докторант на годината за ФХСИ - инж. Боряна Борисова, наградата бе връчена от д-р инж. Росица Карамфилова – Съветник по екология на Президента на Република България;

 • Докторант на годината за ФММ - инж. Илиян Огнянов, наградата бе връчена от проф. д-р инж. Лиляна Вълчева – Председател на ВОН-КНСБ;

 • Студент на годината категория “Спорт” - Станислава Гикова, наградата бе връчена от инж. Ралица Пеева - специалист обучение и развитие в Каолин АД;

 • Студент на годината категория “Изкуство” - Димана Петрова, наградата бе връчена от д-р Васил Тодоров – главен секретар на БТПП.


Всички победители получиха плакет и парична награда в размер на 400 лева от Макметал Холдинг, както и подаръчен комплект от Студентски съвет, подаръци от Национално представителство на студентските съвети, избрана селекция вина и козметика от драгите ни спонсори винарна Dzhinvira Winery - Винарска изба Джинвира и biotrade

Спонсори на събитието бях Макметал Холдинг, Монди Стамболийски ЕАД и Каолин АД

 

Официални гости на събитието бяха:

г-жа Галина Дреновска - Директор дирекция “Висше образование” в Министерството на образованието и науката,

д-р инж. Росица Карамфилова - Съветник по екология на Президента на Република България,

проф. д-р инж. Лиляна Вълчева - Председател на ВОН-КНСБ,

доц. Д-р инж. Кремена Деделянова - Председател на Научно-технически съюз по минно дело, геология и металургия,

д-р Даниел Парушев, Председател на Национално представителство на студентските съвети в Република България,

д-р Васил Тодоров - Главен секретар на Българската търговско-промишлена палата,

инж. Тихомир Бакалов - Изпълнителен директор на Елтехресурс АД и инж. Александър Явленски - представители на Макметал Холдинг, възпитаници на ХТМУ,

г-н Николай Стоев и г-н Петър Биков - представители на Монди Стамболийски,

инж.Десислава Марева и инж. Вирджиния Близнакова - Ръководители на продуктов сектор в Каолин и инж. Ралица Пеева - специалист обучение и развитие, възпитаници на ХТМУ.


Гостите се насладиха на музикалните изпълнения на Божидара Симеонова, последвани от невероятните танцьори на ансамбъл “Зорница”. За финал коктейлът се проведе на фона на джаз дуото - пиано и саксофон - Йоанна Цветкова и Ставрос Спиру.

 

Снимки от събитието: https://drive.google.com/drive/folders/1sy2FwY_D0PDnafPpDmEey2ftRA4hUkVm?fbclid=IwAR2vM9WslV6gQPaEkt2XbQvy2t3e_yBJnXWl7vcu5mYce7hQ6BSBpHqmRlE

 

60 години катедра „Инженерна химия“

60 години катедра „Инженерна химия“

На 20 ноември 2023 г. катедра „Инженерна химия“ към Химикотехнологичен и металургичен университет отбеляза 60 години от създаването си. Началото на празника бе дадено с тържествената церемония, на която бяха удостоени с Почетния знак на ХТМУ изявени международни учени, партньори на катедрата.

Ректорът на ХТМУ проф. Сеня Терзиева удостои с Почетния знак на университета и почетното звание Почетен професор на ХТМУ проф. Андрю Ливингстън от Queen Mary University of London за заслуги към развитието на научните изследвания и академичния състав на ХТМУ. Посмъртно бе удостоена с Почетния знак на университета и почетното звание Почетен професор на ХТМУ проф. Силвия Александрова за заслуги към развитието на катедра „Инженерна химия“ и френско-езичното обучение в университета. За заслуги към развитието на научните изследвания и академичния състав на ХТМУ д-р Людмила Пеева бе удостоена с Почетния знак на университета.

Честването продължи с представяне на научни доклади от изявените учени - проф. д-р Андрю Ливингстън (Queen Mary University of London) с тема на доклада „Membranes, molecules, and money“, проф. дтн Венко Бешков (ИИХ– БАН) с доклад на тема „Carbon dioxide recycling in fuel cell application“, доц. д-р Димитър Пешев (ИХ- ХТМУ, Заместник-ректор по НД) - “Application of nanomembrane separation for isolation of natural biologically active components“ и доц. д-р Димитър Колев (ИИХ– БАН)- „Gas turbine with isothermal expansion“.

Кулминацията в празничния ден бе постерната сесия „ Академия и индустрия“. Над 30 постера на млади учени, студенти и докторанти бяха представени на гостите на юбилея на катедра „Инженерна химия“.

На събитието бяха удостоени с „Почетния знак 70 години ХТМУ“ предишни ръководители на катедрата и преподаватели, допринесли за развитието ѝ - проф. д-р Иван Пенчев, доц. д-р Стилиян Чаушев, доц. д-р Илонка Съйкова, доц. д-р Миряна Костова и проф. д-р Ирен Цибранска.

Партньори на катедра „Инженерна химия“ в честването на 60-годишнината ѝ са: Неохим АД, ЕКО ИНДЪСТРИС ЕООД, Бенковски Ко ООД, инж. Иван Иванов - Президент Българска асоциация по водите, Бул Био - НЦЗПБ ЕООД, „Хъб за Процеси и Апарати“ ЕООД, Елаците Мед АД, ТехноФос АД, ТехноФос АД, Релина ЕООД и Монди Стамболийски ЕАД.


Честит юбилей, колеги!


https://www.qmul.ac.uk/media/news/2023/pr/professor-andrew-livingston-awarded-honorary-professor-title-at-international-conference-on-membranes.html

https://www.thechemicalengineer.com/news/icheme-fellow-andrew-livingston-awarded-honorary-professor-title/


В ХТМУ се проведе XI Национален семинар за преподаватели по природни науки „Технологичното образование – ключ към бъдещето“

В ХТМУ се проведе XI Национален семинар за преподаватели по природни науки „Технологичното образование – ключ към бъдещето“

На 1 декември 2023 г., след 4-годишно прекъсване, се проведе XI Национален семинар за преподаватели по природни науки, организиран от Химикотехнологичен и металургичен университет. Тази година темата на семинар беше „Технологичното образование – ключ към бъдещето“. Във форума взеха участие учители от цялата страна, заедно с техните ученици.

Семинарът бе открит от ректора на ХТМУ проф. Сеня Терзиева, която приветства участниците и им пожела успех. Приветствие поднесе и проф. Данчо Даналев – Заместник-ректор по учебна дейност, който не скри радостта си и сподели с аудиторията, гордостта от факта, че на първото издание на семинара отново е поднесъл приветствие, но като главен асистент, а днес, 15 години, по-късно има честта да ги приветства вече като професор и член на Ректорското ръководство на Химикотехнологичен и металургичен университет. Официален гост на събитието бе инж. Лилия Тиркова – Началник на отдел „Съдържание на ПОО“ към „Професионално образование и обучение“ в Министерство на образованието и науката и възпитаник на ХТМУ.

Над 30 изключително интересни презентации бяха представени от учители и ученици, както и опити на живо в залата. В рамките на събитието ХТМУ посрещна над 200 гости, които успяха да посетят новите лаборатории в катедрите и да се запознаят отблизо с работата на изследователите в университета.

Благодарим на всички присъстващи за огромния интерес, ще се радваме да ви посрещнем отново в нашия университет!

Снимки от събитието: https://drive.google.com/drive/folders/1azlSwbWdWLYDftZdB9eH9fTS1cAEnW91?usp=drive_link

Кариерна борса, насочена към студенти, обучаващи се в университета

Кариерна борса, насочена към студенти, обучаващи се в университета

 

 

 

На 14 декември 2023 г. (четвъртък) в „Химикотехнологичен и металургичен университет“, гр. София ще се проведе Кариерна борса, насочена към студенти, обучаващи се в университета. Целта на събитието е да подпомогне професионалното ориентиране на студентите, запознаване със състоянието и тенденциите на пазара на труда, както и за необходимите знания и умения, които те трябва да придобият.

Кариерната борса ще бъде открита в 10.00 часа Библиотечно-информационен център, „Химикотехнологичен и металургичен университет“, гр. София, бул. Климент Охридски 8. Участието в събитието е безплатно.

В кариерната борса ще участват работодатели и водещи компании, като всяка фирма ще има обособен щанд. В рамките на събитието работодателите ще презентират основна информация за своята дейност, както и перспективите на бизнеса в съответната сфера, изискванията и тенденциите на трудовия пазар, както и съвременните технологии, използвани в работния процес. Кариерният център на „Химикотехнологичен и металургичен университет“ ще има свои обособен щанд, на който ще представя своите услуги и ще осъществява връзка между студенти и работодатели.

Кариерната борса се организира в рамките на проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

 

www.eufunds.bg

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 
 
В Химикотехнологичния и металургичен университет се проведе Годишна конференция на проект BiOrgaMCT

В Химикотехнологичния и металургичен университет се проведе Годишна конференция на проект BiOrgaMCT

На 5 декември 2023 г. в зала “проф. Асен Златаров” се проведе Годишната конференция на проект BiOrgaMCT “Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии”. Водещите изследователи по програмата представиха научните разработки на групите, които ръководят:

 • Органични функционални материали

 • Авангардни материали и технологии

 • Биологичноактивни молекули – дизайн, синтез, екстракция и изследване

 • Чисти технологии за удължаване на жизнения цикъл на енергийните системи

 • Фотоанизотропни материали за приложения на поляризационна холография и фотоника

 • Изследване на биологична активност на биомолекули

В конференцията участие взеха изследователи, ангажирани в изпълнението на проекта и гости на ХТМУ.

 

Някои от основните постижения на Стратегическата изследователска програма в първата година от нейното изпълнение са:

 • Общ брой ангажирани за изпълнение на Стратегическата програма изследователи – 79 души;

 • Ангажирани млади учени/постдокторанти – 18 души (11 млади учени и 7 постдокторанти)

 • Общ брой публикации в Web of Science – 17 публикации (до 30 ноември 2023 г.).

 • Участия в научни форуми – 30 участия.

 • Научни визити от изследователи от ХТМУ в чужбина – 2 броя.

 • Научни визити на чуждестранни изследователи в ХТМУ – 3 броя.

 

През 2024 г. предстои стартирането на практико-приложни проекти (21 на брой), които ще се осъществяват през 2024 и 2025 г. Предвидени са и участия на изследователите в програмата в различни международни научни форуми, както и научни визити на чуждестранни изследователи в ХТМУ.

 

 

Проект „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии) по процедура: BG-RRP-2.004 – Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България по Национален план за възстановяване и устойчивост

СТУДЕНТ НА ГОДИНАТА – СРОКЪТ Е УДЪЛЖЕН

СТУДЕНТ НА ГОДИНАТА – СРОКЪТ Е УДЪЛЖЕН

 

Уважаеми студенти и докторанти,

Обръщаме се към вас, за да ви съобщим, че срокът за подаване на кандидатури за тазгодишното издание на конкурса “Студент на годината” се удължава до 5 декември (вторник) включително!

Все още имате възможност да изпратите кандидатура на имейл адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и да бъдете сред отличените победители в следните категории:

-научни постижения - ФХТ, ФХСИ, ФММ

-докторант - ФХТ, ФХСИ, ФММ

-постижения в областта на спорта

-постижения в областта на изкуствата

 

Наградите са мотивиращи и повече от изкушаващи - 400 лв. за ПОБЕДИТЕЛЯ във всяка категория, както и много други страхотни подаръци от нас и нашите спонсори!

Всеки участник, подал своята кандидатура, ще получи грамота за участие и подаръци.

 

Обещаваме ви, че събитието ще бъде много празнично и вълнуващо. Ще имаме жива музика и разбира се коктейл след официалната церемония!

 

Всеки кандидат ще получи отговор на имейла, който потвърждава, че сме получили кандидатурата, а Студентски съвет при ХТМУ е винаги насреща, при възникнали въпроси от ваша страна!


Очакваме ви!

Адрес

Бул. Климент Охридски №8
София, 1797

Контакти

Телефон: +359 2 81 63 120
Имейл: info@uctm.edu

Условия за ползване

Еразъм+
Image
E-SCAPE
Image

Меню