Инженеринг за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в учебен корпус на Химикотехнологичен и металургичен университет- гр. София.

Процедура

Предмет: Инженеринг за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в учебен корпус на Химикотехнологичен и металургичен университет- гр. София.
файлове:

Решение за откриване на процедурата - дата на публикуване 27.01.2017 г.

Обявление за поръчка - дата на публикуване 27.01.2017 г.

Документация - дата на публикуване 27.01.2017 г.

Образци (rar) - дата на публикуване 27.01.2017 г.

Техническо и енергийно обследване (rar) - дата на публикуване 27.01.2017 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение - дата на публикуване 02.02.2017 г.

Архитектурно заснемане - дата на публикуване 06.02.2017 г.

дата/час:  26.01.2017.

 

Разяснение

Предмет: Инженеринг за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в учебен корпус на Химикотехнологичен и металургичен университет- гр. София.
файлове:

Разяснение - дата на публикуване 06.02.2017 г.

дата/час:  06.02.2017.

 

Разяснение

Предмет: Инженеринг за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в учебен корпус на Химикотехнологичен и металургичен университет- гр. София.
файлове:

Разяснение - дата на публикуване 15.02.2017 г.

дата/час:  15.02.2017.

 

Разяснение

Предмет: Инженеринг за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в учебен корпус на Химикотехнологичен и металургичен университет- гр. София.
файлове:

Разяснение - дата на публикуване 20.02.2017 г.

Разяснение - дата на публикуване 20.02.2017 г.

дата/час:  20.02.2017.

 

Протокол №1

Предмет: Инженеринг за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в учебен корпус на Химикотехнологичен и металургичен университет- гр. София.
файлове:

Протокол №1 - дата на публикуване 03.05.2017 г.

дата/час:  03.05.2017.

 

Съобщение за отваряне на ценова оферта

Предмет: Инженеринг за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в учебен корпус на Химикотехнологичен и металургичен университет- гр. София.
файлове:

Съобщение за отвряне на ценови предложения - дата на публикуване 23.06.2017г.

дата/час:  23.06.2017.

 

Протокол №2, 3 и Решение за избор на изпълнител

Предмет: Инженеринг за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в учебен корпус на Химикотехнологичен и металургичен университет- гр. София.
файлове:

Протокол №2 - дата на публикуване 03.07.2017 г.

Протокол №3 - дата на публикуване 03.07.2017 г.

Решение за избор на изпълнител - дата на публикуване 03.07.2017 г.

 

дата/час:  03.07.2017.

 

Документи: договор, обявленние, техническо и ценово предложение, спецификации график за изпълнение

Предмет: Инженеринг за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в учебен корпус на Химикотехнологичен и металургичен университет- гр. София.
файлове:
1. Договор - дата на публикуване 30.08.2017г.
2. Ценово предложение - дата на публикуване 30.08.2017г.
3. Техническо предложение - дата на публикуване 30.08.2017г.
4. График за изпълнение - дата на публикуване 30.08.2017г.
5. Технически спецификации - дата на публикуване 30.08.2017г.
6. Документи по чл. 171 от ЗУТ (три документа) - дата на публикуване 30.08.2017г.
7. Обявление за възложена поръчка - дата на публикуване 30.08.2017г.
дата/час:  30.08.2017.

 

Обявление за приключване на договор

Предмет: Инженеринг за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в учебен корпус на Химикотехнологичен и металургичен университет- гр. София.
файлове:

Обявление за приключване на договор ДЗЗД "Енергийна ефективност" - дата на публикуване 24.07.2019 г.

дата/час:  24.07.2019.

Допълнителна информация

  • Статус: Възложена
  • Дата на първо публикуване: Четвъртък, 26 Януари 2017