Химикотехнологичен и металургичен университет

Новини и събития

Всичко актуално за ХТМУ

Национална стипендия КЦМ

Национална стипендия КЦМ

НАЦИОНАЛНА СТИПЕНДИЯ КЦМ

КЦМ обяви конкурс за есе на тема "Ролята на цветните метали за съхранението на енергия" или "Индустрия 4.0 и производството на цветни метали" за студенти в редовна форма на обучение. Компанията ще предостави седем стипендии на стойност 400 лв. месечно в рамките на една академична година.

В конкурса могат да кандидатстват студенти в редовна форма на обучение за придобиване на висша образователна степен "бакалавър" или "магистър", с успех не по-нисък от "много добър 4,50". На събеседване ще бъдат поканени само кандидатите, одобрени след предварителен подбор по документи и оценка на есето.

Допълнителна информация за условията за кандидатстване може да откриете https://www.kcm2000.bg/news?id=5ea6b5ff44c55e5ded8e8657

Сборник с резюмета, на докладите от научната сесия e-Poster 2019.

Сборник с резюмета, на докладите от научната сесия e-Poster 2019.

Сборник с резюмета, на докладите, представени на научната сесия e-Poster 2019. Сесията се проведе на 7-ми ноември в ХТМУ и се организира от ФММ по случай деня на металурга (5-ти ноември).

Информационна среща „Немски DAAD стипендиантски програми за студенти и преподаватели”

Информационна среща „Немски DAAD стипендиантски програми за студенти и преподаватели”

На 09.10.2019 г. в зала 301, сграда А на ХТМУ се състоя среща-лектория на тема „Немски стипендиантски програми за студенти и преподаватели”, на която гост-лектори бяха г-н Даниел Кулеша - ДААД лектор при ТУ София, г-жа Екатерина Алтънкова – експерт Програми Германия към Фондация „Св. Св. Кирил и Методий” и г-жа Жаклин Дубала - лектор при ТУ София.

В срещата взеха участие преподаватели и студенти от ХТМУ. Лекторите запознаха присъстващите студенти и преподаватели с възможностите за изследователски престой, обучение и участие в езикови курсове в немски университети и научни организации.

Онлайн лекция на наш възпитаник

Онлайн лекция на наш възпитаник

Онлайн лекция на наш възпитаник на тема „Накратко за атаомната спектроскопия” се радва на голям интерес

На 28 април 2020 г. бе проведена онлайн лекция на тема "Накратко за атомната спектроскопия" и с акцент върху възможностите на Атомно-емисионния спектрален анализ с микровълнова плазма от инж. Константин Докторов - възпитаник на ХТМУ и представител на Т.Е.А.М. ООД. Събитието бе организирано от катедра „Аналитична химия” при ХТМУ.
Участие взеха над 70 колеги - студенти, докторанти, преподаватели, колеги от индустрията и държавни и частни лаборатории: ХТМУ, ЛТУ, СУ "Климент Охридски", Пловдивски университет "Паисий Хилендарски, Университет "Проф. Асен Златаров" ,Централна лаборатория за ветеринарно-санитарна експертиза към БАБХ, Български институт по метрология, Пролаб инструментс, Сембодия АД и др.
Участниците имаха удоволствието да слушат и доц. Веселин Кметов - изтъкнат специалист в атомната спектроскопия.
Дискусията беше изключително интересна и нашите лектори и гости споделиха своя опит в аналитичната лаборатория.

Участниците останаха изключително впечатлени от формата на събитието и по тяхно желание катедра „Аналитична химия” вече организира следващото си такова събитие. Информация за него очаквайте съвсем скоро.

 

1
2
3
4
5

Пролетни празници в ХТМУ – 2019

Пролетни празници в ХТМУ – 2019

3 април ФОРУМ „К А Р И Е Р И - 2019”

11 май – спортният празник на ХТМУ

23 май - Ден на науката

23 май 2019 г - ХТМУ изпрати тържествено новия випуск Mагистри’2019

7 юни 2019 г . Ден на ХТМУ

На 14 юни 2019 година (петък), от 14.00 часа в Библиотечно-информационния център на ХТМУ се състоя представяне на книгата на проф. дтн инж. Николай Дишовски “Науката и технологията на каучука - история и съвременност”.

2 юли 2019 г Приключване на проект "Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в учебен корпус на ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ- София”

За повече информация (ТУК)

Галерия (ТУК)

65 години ХТМУ - зала „проф. д-р Асен Златаров"

В препълнената зала се случи истинският празник! Той беше в словото на Ректора, в просълзените очи на по-старото поколение преподаватели и служители, в музиката, в усмивките и сърдечните поздравителни 65 години ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ ЗАЛА „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" 15 юни 2018 г ПРАЗНИКЪТ!

Цялата емоция и посланието на празника се съдържаха в цялото слово на Ректора проф. д-р Митко Георгиев, а всички ще помнят думите му „65 години поколения преди нас написаха историята на един престижен и уважаван образователен и научно-изследователски център в България. Нашето поколение е отговорно за днешния и утрешния ден на Химикотехнологичния и металургичен университет. В девиза на ХТМУ са записани три ключови думи

АКАДЕМИЗЪМ! ТРАДИЦИИ! ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ!

Това са жалоните на избрания път, това са трудностите и успехите, през които минаваме и ще минаваме, това са мечтите ни за бъдещето, това е сплав от мъдър оптимизъм и воля да вървим напред.”

Изтеглете Покана

Галерии:

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТOРАНТИ „65-години ХТМУ” (е-постер) (тук)

Катедра „ ПРИЛОЖНА МЕХАНИКА“ отбеляза 100 години от рождението на проф. БОРИС ПОПОВ и 65 години катедра „Приложна механика“ с тържествен катедрен съвет и откриване на зала на името на проф.БОРИС ПОПОВ (тук)

ТЪРЖЕСТВЕНО СЪБРАНИЕ Зала „проф. д-р Асен Златаров” и ВРЪЧВАНЕ на почетни грамоти на Ректори на ХТМУ от минали мандат, както и ВРЪЧВАНЕ на Сертификати и Дипломи на новите ПРОФЕСОРИ, ДОЦЕНТИ И ДОКТОРИ на ХТМУ (тук)

Филми от събитието:

65 години ХТМУ: Тържествено честване

65 години ХТМУ: Репортаж

 

 

Първи „Университетски зимен фестивал”

Първи „Университетски зимен фестивал”

В последния ден от месец февруари се проведе първият “Университетски зимен фестивал” в Студентски парк, организиран от студентските съвети на Химикотехнологичния и металургичен университет, Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски", Техническия Университет - София и Лесотехническия университет, с помощта на спортните катедри от четирите университета.

Събитието бе съпроводено с много игри, награди, емоции и усмивки. Целта на студентите от четирите университета е този фестивал да прерасне в традиция.

1 0303
3 0303
4 0303
5 0303
6 0303
7 0303

Адрес

Бул. Климент Охридски №8
София, 1756

Контакти

Телефон: +359 2 81 63 120
Имейл: info@uctm.edu

Условия за ползване

Меню